Varhaiskasvatuksen erityisopettaja - Hyvinkään kaupunki

Haemme Hyvinkään kaupungin sivistystoimen varhaiskasvatukseen

VARHAISKASVATUKSEN ERITYISOPETTAJIA

toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 1.8.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Hyvinkään varhaiskasvatuksessa työskentelemme aktiivisesti ja innovatiivisesti kehittäen toimintaa!

Hyvinkäällä on 13 varhaiskasvatusyksikköä, joissa on tällä hetkellä viisi integroitua erityisryhmää. Tarjoamme erityisopettajillemme mahdollisuuksia täydennyskoulutukseen, vertaistapaamisiin sekä työnohjaukseen. Painotamme hyvää perehdytystä ja toimivia rakenteita, esim. SAK- ja kokousrakenteet.

Varhaiskasvatuksen Kasvun ja oppimisen tuen tiimissä toimii viisi konsultoivaa varhaiskasvatuksen erityisopettajaa, psykologi, yhteisöllinen puheterapeutti sekä S2-opettaja.

Etsimme joukkoomme:

KOLMEA (3) VARHAISKASVATUKSEN ERITYISOPETTAJAA, sijoituspaikkoina työsuhteen alkaessa eri päiväkotien integroidut erityisryhmät.

Tehtävässä varhaiskasvatuksen erityisopettaja toimii kasvun ja oppimisen tuen asiantuntijana integroidussa erityisryhmässä ja mahdollisuuksien mukaan koko päiväkodissa.

KAHTA (2) YHTEISÖLLISTÄ VARHAISKASVATUKSEN ERITYISOPETTAJAA, sijoituspaikkoina työsuhteen alkaessa Hakalantalon päiväkoti sekä Vehkojan päiväkoti.

Tehtävässä painottuu inklusiivinen varhaiskasvatus ja esiopetus tavallisissa lapsiryhmissä (mm. mallittaminen ja pienryhmät yhdessä henkilökunnan kanssa). Yhteisöllinen varhaiskasvatuksen erityisopettaja toimii erityispedagogisena asiantuntijana päiväkodin arjessa kasvattajatiimien tukena lasten kehityksen, kasvun ja oppimisen tukeen liittyvissä asioissa. Tehtävässä toimitaan yhteistyössä päiväkodin johtajan ja konsultoivan varhaiskasvatuksen erityisopettajan sekä tarvittaessa koko Kasvun ja oppimisen tuen tiimin kanssa

Tässä muodossa toiminta on alkanut elokuussa 2020 ja työskentelymallia kehitetään edelleen yhdessä valittujen työntekijöiden kanssa.

Yhteisöllisen varhaiskasvatuksen erityisopettajan esimiehenä toimii ao. päiväkodin johtaja

Edellytämme Vasun mukaista osaamista ja esiopetuksen opetussuunnitelman tuntemista. Työ edellyttää erinomaisia vuorovaikutustaitoja, sensitiivisyyttä kohtaamisissa sekä yhteistyöhön pohjautuvaa työotetta. Arvostamme halua kehittyä ammatillisesti ja halua olla mukana kehittämässä Hyvinkään varhaiskasvatusta.

Tarjoamme hyvän työnantajan ja mukavan työyhteisön, jossa luodaan turvallinen ja yksilölliset tarpeet huomioiva kasvuympäristö lapsille yhteistyössä vanhempien kanssa.

Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus tai siirtymäsäännökseen (75 §) mukaisesti: kelpoisuus varhaiskasvatuksen opettajan tehtävään, jonka lisäksi on suoritettu erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot, joista säädetään valtioneuvoston asetuksella; tai kasvatustieteen maisteri pääaineena erityispedagogiikka (varhaiserityisopettajan koulutus).

Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa hakijoina huomioimme määräaikaiseen työsuhteeseen erikoistumiskoulutusta suorittavat opiskelijat sekä tehtävästä kiinnostuneet varhaiskasvatuksen opettajat.

Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Integroidussa ryhmässä toimivan varhaiskasvatuksen erityisopettajan ja yhteisöllisen varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtäväkohtainen palkka on 2857,39 €/kk + mahdolliset lisät. Ennen valintaa edellytämme rikostaustaotteen esittämistä (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002).

Toimet täytetään 6 kuukauden koeajalla.

Lisätietoja

https://www.hyvinkaa.fi/kasvatus-ja-koulutus/varhaiskasvatus/lapsi-varhaiskasvatuksessa/tuen-toteuttaminen/
http://www.hyvinkaa.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja antavat konsultoivat varhaiskasvatuksen erityisopettajat:
Pirjo Honkanen pirjo.honkanen@hyvinkaa.fi, p. 040 718 6440
Sari Väike-Hirvonen sari.vaike-hirvonen@hyvinkaa.fi, p. 040 521 6092 (lomalla vko 9)

Hyvinkään kaupunki, Sivistystoimi, Varhaiskasvatus
Osoite: Hyvinkää, 05800 Hyvinkää

Tule mukaan rakentamaan palveluja yli 47 000 hyvinkääläiselle. Uudenmaan viidenneksi suurimmassa kaupungissa teemme yhdessä töitä 1 700 ammattilaisen voimin asukkaita, yrityksiä, yhdistyksiä ja kaikkia meillä vierailevia varten. Toimintakulttuuriimme kuuluu innostuneisuus, sitoutuneisuus ja tehokas työtyyli.