Varhaiskasvatuksen erityisopettaja - Kirkkonummen kunta

Kirkkonummen kunnassa on haettavana laaja-alaisen ja ryhmässä toimivan varhaiskasvatuksen erityisopettajan vakinaiset virat.
Työ alkaa 1.8.2021

Sijoituspaikkana vuodelle 2021-2022 ryhmässä toimivalle erityisopettajalle on Kolsarin päiväkodin tehostetun tuen ryhmässä ja laaja-alaiselle erityisopettajalle Ravalsin ja Neidonkallion päiväkodit.

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja työskentelee kunnallisessa varhaiskasvatuksessa ja perhepäivähoidossa. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja työskentelee jaetun johtajuuden mukaisesti yhteistyössä päiväkodinjohtajan kanssa yksikön pedagogiikan osalta. Päiväkodin johtaja toimii myös esimiehenä.

Varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtävänä, niin ryhmässä toimiessaan kuin laaja-alaisenakin, on havainnoida, mallittaa, ohjata ja neuvoa ryhmän henkilökuntaa inklusiivisen varhaiskasvatuksen toteuttamisessa. Ryhmässä toimiessaan erityisopettaja toimii varhaiskasvatustiimin vetäjänä. Laaja-alainen erityisopettaja toimii myös kouluttajana ja työhön ohjaajana ja jalkauttaa varhaiserityiskasvatuksen menetelmiä varhaiskasvatuksen henkilöstön käyttöön.

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja tehtävänä on vahvistaa moniammatillisissa verkostoissa erityispedagogista osaamista sekä edistää jokaisen lapsen etenemistä omalla oppimispolullaan.

Kelpoisuus varhaiskasvatuksen erityisopettaja virkoihin on Varhaiskasvatuslain 540/2018 § 30 mukainen.

Virkaan valitun on esitettävä rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002). Virassa on kuuden kuukauden koeaika.

Hakemukset toimitetaan 18.5.2021 klo 12.00 mennessä ensisijaisesti sähköisesti os. www.kuntarekry.fi, työavain 359958.

Lisätietoja

http://www.kirkkonummi.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Varhaiskasvatuksen kasvun ja oppimisen tuen asiantuntija Stina Simonsson-Raijas
p. 050 5774991 etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi
Päiväkodin johtaja Kaisa Kaarre p.0505774698 etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

Lisätietoja

Suomenkieliset varhaiskasvatuspalvelut, Kasvun, kehityksen ja oppimisen tuki

Kirkkonummi on kaksikielinen, kasvava ja uudistuva noin 40 000 asukkaan kunta Helsingin seudulla hyvien liikenneyhteyksien varrella ja kuuluu HSL- joukkoliikenteen piiriin. Kunnassa työskentelee noin 2 300 eri alojen ammattilaista. Kirkkonummen kunta on savuton työpaikka. Tutustu meihin osoitteessa www.kirkkonummi.fi.


Osoite: Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi

Sinulle suositellut työpaikat