Varhaiskasvatuksen erityisopettaja - Kiuruveden kaupunki

Kiuruveden varhaiskasvatukseen haetaan varhaiskasvatuksen erityisopettajia

VEO on varhaiserityiskasvatuksen asiantuntija omalla alueellaan. VEO työskentelee lapsiryhmässä samanaikais- ja rinnakkaisopettajana. Työhön kuuluu myös pienryhmä- ja yksilöopetusta sekä yhteistyötä perheiden kanssa. Työhön keskeisesti kuuluva kasvatushenkilöstön konsultaatio pohjautuu osallistuvan lapsiryhmän, oppimisympäristön ja henkilöstön havainnointiin ja yhteiseen keskusteluun. Veo on myös pedagogisen johtamisen tukena.

Isona tehtäväkokonaisuutena on varhaiserityiskasvatuksen kehittäminen ja arviointi, veo on osa monialaista yhteistyöverkkoa.
Toivomme sinulta itseohjautuvaa ja ratkaisukeskeistä työotetta, positiivista ja kehittämismyönteistä asennetta, halua toimia yhteisöllisesti ja rakentavasti, yhdessä uusia asioita kokeillen.

Kelpoisuusvaatimuksena varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtävään on varhaiskasvatuslain 540/2018 §30 mukainen kelpoisuus varhaiskasvatuksen opettajan tehtävään, jonka lisäksi on suoritettu erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot tai kasvatustieteen maisterin tutkinto pääaineena erityispedagogiikka (varhaiserityisopettajan koulutus). Huomioidaan myös alalle opiskelevat.

Palkkaus määräytyy KVTES: n ja työn vaativuuden arvioinnin mukaan. Tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Valitun henkilön on esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote sekä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan.

Hakulomake löytyy www.kuntarekry.fi -palvelussa. Hakemukset tulee toimittaa 30.7.2021 klo 15.00 mennessä vain sähköisesti osoitteessa www. kuntarekry.fi. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Lisätietoja

https://www.kiuruvesi.fi/Suomeksi/Palvelut/Varhaiskasvatus/Paivakodit
https://www.kiuruvesi.fi/Suomeksi/Palvelut/Varhaiskasvatus/Perhepaivahoito

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Päiväkodin johtaja Mervi Kananen-Kärkkäinen, puh 040 184 8825
Päiväkodin johtaja Tuija Remes, puh 040 753 9140
Varhaiskasvatuksen johtaja Eeva Peltola, puh 040 533 8547

Lisätietoja

Kiuruveden kaupunki, Opetus- ja sivistyspalvelukeskus, Varhaiskasvatus

Kiuruveden kaupunki on n. 8.300 asukkaan kunta Ylä -Savossa. Varhaiskasvatus on osana Opetus- ja sivistyspalvelukeskuksen toimintaa. Kiuruvedellä on kaksi kunnallista päiväkotia ja kaksi yksityistä päiväkotia. Olemme koulutus- ja kehittämismyönteinen kunta. Tavoitteenamme on lasten kasvuympäristöjen myönteinen vahvistaminen.

Lisäksi varhaiskasvatuksessa on myös 15 kunnallista perhepäivähoitajaa. Teemme aktiivista yhteistyötä muiden Ylä-Savon sote- kuntien kanssa mm. koulutusten ja palvelujen oston muodossa.


Osoite: Harjukatu 2, 74700 Kiuruvesi

Sinulle suositellut työpaikat