test
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja - Kiteen kaupunki

Kiteen kaupungin varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen lähtökohtana on positiivinen ja ratkaisukeskeinen pedagogiikka. Vuoden 2021-2022 toiminnan painopisteinä ovat yhdenvertaisten kasvun ja oppimisen mahdollisuuksien luominen, kielellisen kehityksen tukeminen ja vanhempien tukimuotojen tehostaminen pienryhmätoiminnan, LaTVa -projektin, kaksivuotisen esiopetuskokeilun ja maksuttoman 5-vuotiaiden varhaiskasvatuksen avulla.

Kiteen kaupungin varhaiskasvatus hakee

VARHAISKASVATUKSEN ERITYISOPETTAJAN määräaikaista sijaista ajalle 1.1.2022 - 30.06.2022

Kiteellä varhaiskasvatuksen erityisopetuksen toteutumista eri yksiköissä ohjaa, konsultoi ja toteuttaa kaksi varhaiskasvatuksen erityisopettajaa yhteistyössä
varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstön sekä lasten vanhempien kanssa.

Pätevyysvaatimuksena on varhaiskasvatuslain (13.7.2018/540) 30 §:n mukainen pätevyys.
Arvostamme innostuneisuutta, hyviä vuorovaikutustaitoja, kykyä itsenäiseen työskentelyyn, erilaisten erityisopetuksen tukimuotojen ja -keinojen tuntemusta sekä kykyä soveltaa tieto ja keinot osaksi lapsen varhaiskasvatuspäivää. Varhaiskasvatuksen eritysopettaja vastaa työssään varhaiskasvatuksen erityispedagogiikan suunnittelusta ja toteutuksesta.

Työaika 38,25 tuntia/viikko. Työpiste määritellään myöhemmin. Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan.

Haku tapahtuu sähköisesti osoitteessa http://www.kitee.fi/tyopaikat. Sähköisen hakemuksen liitteeksi on liitettävä ansioluettelo ja muut kelpoisuutta osoittavat todistukset. Alkuperäiset todistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Hakuaika päättyy torstaina 09.12.2021 klo 12.00.

Toimeen valitun on ennen työn vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä toimitettava nähtäväksi lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote. Työsuhteessa noudatetaan 3 kuukauden koeaikaa.


Kiteen kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja

http://www.kitee.fi/tyopaikat

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja antaa:
varhaiskasvatuksen päällikkö Nelli Koskinen-Makkonen puh. 040 105 0241, nelli.koskinen@kitee.fi.

Lisätietoja

Kiteen kaupunki, Sivistys- ja vapaa-aikakeskus

Kiteen kaupungilla Pohjois-Karjalassa on vahvat juuret, vaikuttava historia ja kiehtovia tarinoita. Sopivan kokoinen Kitee tarjoaa mahdollisuuksia vireään ja vauhdikkaaseen vapaa-ajan viettoon. Arki sujuu sillä palvelut ovat laadukkaita ja lähellä.

Kiteen kaupungin organisaatiossa työskentelee noin 350 teknisen toimen, sivistys- ja vapaa-aikatoimen sekä hallinnon ammattilaista.

Kiteen kaupunki on savuton työpaikka.


Osoite: Kiteentie 25, 82500 Kitee

Sinulle suositellut työpaikat