Skip to main content
test
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja - Taipalsaaren kunta

Taipalsaaren kunnassa on haettavana varhaiskasvatuksen erityisopettajan määräaikainen tehtävä ajalle 1.8.2022 - 29.12.2023.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Taipalsaaren kunnalle Valtion erityisavustusta varhaiskasvatuslain mukaisen tuen uudistamisen edistämiseksi vuosille 2022 - 2023.
Hankkeen aikana uudistamme varhaiskasvatuslain mukaisia tuentasoja toiminnassamme ja edistämme inklusiivista toimintakulttuuria.
Nyt palkattava varhaiskasvatuksen erityisopettaja koordinoi varhaiskasvatuslain tuen uudistamiseen liittyviä käytänteitä. Osallistut varhaiskasvatuksessa tapahtuvan tuen tasojen suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin. Toimit kiinteässä yhteistyössä lapsiryhmissä henkilöstön, huoltajien ja asiantuntijoiden kanssa. Yksikössä työskentelee muitakin varhaiskasvatuksen erityisopettajia, joten vertaistukea ja yhteissuunnittelua on luontaisesti luvassa. Toimimme verkostoissa, joten hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot/ viestintä on tärkeä osa työtäsi.

Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus
Varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus. Lisäksi suoritettuna erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot tai kasvatustieteen maisteri pääaineena erityispedagogiikka (varhaiserityisopettajan koulutus).
Valitun on toimitettava nähtäväksi ennen tehtävän vastaanottamista rikosrekisterilain (770/1993) 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikostaustaote.

Lisätietoja rikostaustaotteesta ja sen tilaamisesta osoitteessa:
https://www.oikeusrekisterikeskus.fi/fi/index/palvelut/rikosrekisteriote/rikostaustaotelastenkanssatoimimiseen.html

Haastattelut järjestetään viikolla 27. Haastatteluun kutsuttavien tulee ottaa mukaan alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset.

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Marjo Jauhiainen, päiväkodinjohtaja
p. 040 663 9683
marjo.jauhiainen@taipalsaari.fi

Lisätietoja

Taipalsaaren kunta, Sivistyspalvelut, Varhaiskasvatus

Taipalsaari on elinympäristöltään viihtyisä, n. 4800 asukkaan saaristokunta lähellä Lappeenrantaa. Järjestämme kuntalaisille laadukkaat ja hyvinvointia edistävät julkiset palvelut.


Osoite: Kuhatie 1, 54915 Saimaanharju

Sinulle suositellut työpaikat