Skip to main content
test

Pälkäneen kunnan varhaiskasvatukseen haetaan varhaiskasvatuksen erityisopettajaa 01.11.2023 alkaen.

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja työskentelee koko varhaiskasvatuksen palvelualueella päiväkodeissa, perhepäivähoidossa sekä esiopetuksessa. Tarvittaessa työskentely tapahtuu myös toimijana lapsiryhmässä. Lisäksi hän tekee yhteistyötä mm. perusopetuksen ja muiden lasten parissa työskentelevien asiantuntijoiden kanssa. Hän konsultoi ja ohjaa henkilöstöä tukea tarvitsevien lasten asioissa sekä osallistuu toiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin henkilöstön ja tukea tarvitsevan perheen kanssa.

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja on myös varhaiskasvatuksen johtoryhmän jäsen. Arvostamme laaja-alaista varhaiskasvatuksen tuntemusta, hyviä yhteistyötaitoja, oma-aloitteisuutta, joustavuutta ja kehittämishalukkuutta. Lisäksi toivomme sinulta vahvaa pedagogista ajattelua ja erityisvarhaiskasvatuksen osaamista. Sinulla on halu sitoutua yhteiseen toimintakulttuuriin sekä toisaalta halu kehittää sitä yhdessä muiden kanssa.

Kelpoisuusvaatimuksena varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus tai siirtymäsäännöksen (75 §) mukaisesti kelpoisuus varhaiskasvatuksen opettajan tehtävään, jonka lisäksi olet suorittanut erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot, joista säädetään valtioneuvoston asetuksella; tai sinulla on kasvatustieteen maisterin tutkinto ja pääaineena erityispedagogiikka (varhaiserityisopettajan koulutus). Palkkaus OVTES:n mukainen.

Tehtävään valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lasten kanssa työskenteleviltä edellytettävä laissa (504/2002) tarkoitettu rikosrekisteriote. Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Kelpoisuuden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilaisuudessa.

Hakemukset tulee jättää 31.12.2023 klo 15:00 mennessä Kuntarekryn sähköisen verkkopalvelun kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi.

Lisätietoja

http://www.palkane.fi
http://www.palkane.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Juha Forsman, varhaiskasvatusjohtaja
juha.forsman@palkane.fi p. 0400 830 221

Lisätietoja

Pälkäneen kunta

Pälkäne on vireä n. 6 700 asukkaan maaseutukunta valtatie 12 varrella, Tampereelta vain 35 kilometriä Lahteen päin. Pälkäneellä yhdistyvät elinvoimaiset kylät, turvallinen ja puhdas asuinympäristö, ihmisläheiset palvelut sekä monimuotoinen yrittäjyys. Pälkäneellä työskentelet avoimessa ja vuorovaikutuksellisessa työympäristössä. Pälkäneen kunta on savuton työnantaja.


Osoite: Keskustie 1, 36600 Pälkäne
Pälkäneen kunta - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat