Skip to main content
test
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Etelä-Leppävaaran alue - Espoon kaupunki

Laaja-alainen varhaiskasvatuksen erityisopettaja toimii erityispedagogisena asiantuntijana vastuualueensa varhaiskasvatusyksiköiden johtajien tukena ja työparina. Lveo ohjaa ja konsultoi henkilöstöä lasten kehityksen, kasvun ja oppimisen tukeen liittyvissä asioissa.

Työkokonaisuuteen kuuluu useampi varhaiskasvatusyksikkö. Kaikki yksiköt sijaitsevat Etelä-Leppävaarassa, keskeisellä paikalla hyvien liikenneyhteyksien varrella ja monipuolisten liikunta- ja kulttuuripalveluiden keskellä.

Laaja-alaisen varhaiskasvatuksen erityisopettajan työ painottuu lapsiryhmissä työskentelyyn erityispedagogisia menetelmiä hyödyntäen. Inklusiivinen kasvatusote vahvistuu yksiköiden tiimeissä lveon työn kautta esim. samanaikaisopettajuutta ja mallittamista hyödyntäen. Työkokonaisuuteen kuuluvat Kartanopuiston, Ruusulinnan sekä Everstinkadun päiväkodit, kerho- ja asukaspuistotoiminta ja esiopetusta täydentävän varhaiskasvatuksen konsultointi.

Lveo osallistuu tarvittaessa lasten vasu- ja leops -keskusteluihin vanhempien, yhteistyötahojen ja varhaiskasvatuksen opettajan kanssa. Lveo vastaa saatteiden laatimisesta kuntoutuspalveluihin. Hän tekee tiivistä yhteistyötä moniammatillisesti muiden toimijoiden kanssa ja osallistuu lasta koskevien pedagogisten asiakirjojen laadintaan. Uutena työtehtävänä on kuulemisen prosessi kun lapselle haetaan tehostettua tai erityistä tukea.
Lveo osallistuu esiopetuksessa osa-aikaiseen erityisopetukseen. Lveo osallistuu vastuualueensa kasvun, kehityksen ja oppimisen rakenteiden suunnitteluun ja valmisteluun.

Työtehtävä on kokoaikainen mutta myös lyhyempi työaika on mahdollinen, osa-aikaisesti tai osaviikkoisesti.

Etelä-Leppävaaran lveot ja kieli- ja kulttuuriopettajat tekevät tiivistä yhteistyötä ja tiimissä tuemme toistemme työtä ja työhyvinvointia. Espoo työnantajana tarjoaa laadukasta täydennyskoulutusta sekä säännöllisiä lveojen tapaamisia. Tukenasi ovat yksikköesimiehet, oma esimiehesi sekä varhaiserityiskasvatuksen koordinaattori.

Tule mukaan tekemään laadukasta espoolaista varhaiskasvatusta!

Työpaikan nimi ja osoite: Etelä-Leppävaaran pienalue, Kartanopuiston, Ruusulinnan ja Everstinkadun päiväkodit sekä kerhotoiminta ja esiopetusta täydentävän varhaiskasvatuksen konsultointi.
Työaika: 38 h 15 min/viikko
Tehtävä on määräaikainen

Haku täytetään heti soveltuvan hakijan löydyttyä.

Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus
Varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus. Lisäksi suoritettuna erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot.

tai

Kasvatustieteen maisteri pääaineena erityispedagogiikka (varhaiserityisopettajan koulutus).
Haussa huomioidaan myös juuri valmistuvat varhaiskasvatuksen erityisopettajat.

Tehtävässä edellytetään itsenäistä työotetta ja kykyä organisoida sekä hyviä vuorovaikutustaitoja

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Tartuntatautilaki velvoittaa alle kouluikäisten kanssa työskentelevien tuberkuloositartuntariskin selvittämisen.


Arvostamme kokemusta laaja-alaisena varhaiskasvatuksen erityisopettajana toimisesta.

Espoossa jokaisella työpäivälläsi on merkitys. Meillä pääset rakentamaan yhteiskuntaa aitiopaikalta ja vaikuttamaan kaupunkilaisten arkeen. Tarjoamme työntekijöillemme hyvät henkilöstöedut (mm. lounas-, liikunta- ja työmatkaetu sekä apua vuokra-asunnon hankintaan). Lue työstä, jolla on merkitystä: https://www.esitteemme.fi/espoonrekry/MailView/"

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Tehtävästä lisätietoja antaa Varhaiskasvatusyksikön johtaja Tarja Pudas
p. 046 8771556 tarja.pudas@espoo.fi

Lisätietoja

Espoon kaupunki, Kasvun ja oppimisen toimiala, Suomenkielinen varhaiskasvatus, Leppävaaran itäinen varhaiskasvatus

Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Haluamme toimia arvostettuna ja luotettavana varhaiskasvatuksen asiantuntijana, jonka toiminta perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Avoin, positiivinen ja kokeileva ilmapiiri, monipuoliset koulutusmahdollisuudet, kehitysmyönteisyys ja laaja pedagoginen asiantuntijaverkosto tekevät työstä meillä mielekästä, kehittävää ja monipuolista. Henkilökuntaamme yhdistää vahva ammattitaito ja ymmärrys varhaiskasvatustyön merkityksellisyydestä.

Tervetuloa osaavaan joukkoomme!


Osoite: Sokerilinnantie 5, 02600 Espoo
Espoon kaupunki - Savuton työpaikka Espoon kaupunki - Vastuullinen kesätyönantaja

Sinulle suositellut työpaikat