Skip to main content
test
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja - Inarin kunta

Erityisopettajan päätehtävänä on varhaiskasvatuksen asiantuntijatehtävät sekä lasten kasvatus- ja opetustehtävät

Hae meille Ivalon päiväkotiin varhaiskasvatuksen erityisopettajaksi 20.3.2024 klo 15.00 mennessä.

Haemme uudelleen varhaiskasvatuksen erityisopettajaa vakinaiseen työsuhteeseen. Toimen tämänhetkinen sijoituspaikka on Ivalon päiväkoti, jossa toimii sekä päiväyksikkö että vuoroyksikkö. Ivalon päiväkodissa on kaksi erityisopettajan tointa, joka mahdollistaa hyvän yhteistyön ja kollegan tuen. Kahden päiväkodin erityisopettajan lisäksi Inarissa toimii kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja.

Ivalon päiväkodin varhaiskasvatuksen erityisopettaja toimii lapsiryhmässä ja vastaa tukea tarvitsevien lasten erityispedagogiikan suunnittelusta, toteutuksesta, arvioinnista ja kehittämisestä. Lisäksi tehtäviin kuuluu lapsiryhmän pedagogisen toiminnan suunnittelu, toteutus ja kehittäminen yhteistyössä tiimin jäsenten kanssa. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja toimii päiväkodin varhaiserityiskasvatuksen asiantuntijana ja osallistuu koko työyhteisön osaamisen kehittämiseen sekä monialaiseen yhteistyöhön. Erityisopettajan tehtävässä arvostamme kehittävää ja ratkaisukeskeistä työotetta ja hyviä vuorovaikutustaitoja. Pohjoissaamenkielen ja englanninkielen taito katsotaan eduksi. Tarjoamme sinulle tehtävän vaativuuden mukaisen kilpailukykyisen palkan lisäksi monipuolisen tehtävän työyhteisössä, jossa on mahdollisuus osaamisen kehittämiseen sekä Inarin kunnan henkilöstöedut.

Kelpoisuusvaatimuksena varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtävään on varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus: varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus, jonka lisäksi on suoritettu erityisopetuksen tehtäviin valmiuksia antavat opinnot, joista säädetään valtioneuvoston asetuksella; tai kasvatustieteen maisteri pääaineena erityispedagogiikka (varhaiserityisopettajan koulutus). Työaika on keskimäärin 38 h 15 min/vko. Tehtäväkohtainen kuukausipalkka on 3116,08 euroa. Lisäksi maksetaan Inarilisä 3 %, kokemuslisät sekä muut lisät ja Ovtes:n mukaiset etuudet. Tehtävä alkaa 1.8.2024 tai sopimuksen mukaan. Hakijoista otetaan huomioon myös kevään 2024 aikana valmistuvat. Tehtävään pätevöittävän tutkinnon on oltava valmis viimeistään 30.6.2024. Toimi voidaan täyttää myös määräaikaisesti, mikäli tehtävään löytyy varhaiskasvatus/opetusalan koulutuksen omaava erityisopettajan tehtävään soveltuva henkilö.

Hakemukset toimeen toimitetaan www.kuntarekry.fi -sivuston kautta. Mikäli sähköistä hakemusta ei ole mahdollista tehdä, toimitetaan hakemus määräaikaan mennessä osoitteella: Inarin kunta, varhaiskasvatus, Piiskuntie 2, 99800 Ivalo. Aikaisemmat hakijat huomioidaan tointa täytettäessä.

Hakuajan päätyttyä pidetään työhaastattelut 2.4.2024, johon lähetämme kutsut erikseen. Kelpoisuuden osoittavat todistukset sekä CV tai ansioluettelo ja muut todistukset toimitetaan pyydettäessä.

Toimeen valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan (T- lomake) sekä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote. Tehtävässä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa. Inarin kunta on savuton työyhteisö.

Lisätietoja

http://www.inari.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Päiväkodinjohtaja Mari Paalanen puh. 0400 398265
Varhaiskasvatusjohtaja Pirkko Saarela puh. 040 7441259
sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@inari.fi

Lisätietoja

Inarin kunta, Sivistysosasto, Varhaiskasvatus

Inari on Suomen suurin kunta. Sen voimavara on mahtava luonto, josta voi olla aidosti ylpeä. Inarin helmi ja aarreaitta on ainutlaatuinen ja karun kaunis Inarijärvi, joka on Suomen kolmanneksi suurin järvi. Luontoarvojen ja puhtauden ympärille rakentuva lappilainen elämäntyyli kiinnostaa ja vetää puoleensa.

Inari on taloudellisesti menestyvä ja elinvoimainen kasvukunta Pohjois-Lapissa. Inarissa puhutaan kolmea saamenkieltä ja saamelaiskulttuuri on luonteenomainen ja merkittävä osa aluettamme. Meiltä on hyvät liikenneyhteydet sekä linja-autolla maakuntakeskukseen Rovaniemelle että suorilla päivittäisillä lennoilla pääkaupunkiseudulle. Inarin kunnan talouden vahvin tukijalka on matkailu, lisäksi elinkeinotoimintaa on esimerkiksi arktisessa testaamisessa. Inarissa on neljä upeaa vuodenaikaa, ainutlaatuinen luonto ja hyvät mahdollisuudet ulkoiluharrastuksiin. Kunnan kokoon nähden meillä on hyvät palvelut.

Inarin kunta on noin 300 hengen työyhteisö. Tehtävä sijoittuu sivistystoimeen, jossa on töissä noin 230 henkilöä. Sivistysosaston tehtäväkenttä on varhaiskasvatus, perus- ja lukio-opetus, vapaa-sivistystyö ja kuntalaisten hyvinvointi.

Inarin kunnan varhaiskasvatuksessa painotamme ympäristö- ja luontokasvatusta, kielten rikkautta sekä liikunnan merkitystä lapsen kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen. Inarin varhaiskasvatuksen keskeiset toimintakulttuurin tavoitteet ovat lapsen hyvä kasvuilmapiiri sekä hyvä työilmapiiri.

https://www.esitteemme.fi/elinvoimainen-luonnostaan/MailView/ https://www.youtube.com/watch?v=TcsMDhdz4Cw https://www.youtube.com/watch?v=CtQdxh2s2Ls https://www.youtube.com/watch?v=O7U74fe3OW0&t=1s


Osoite: Eetuntie 2, 99800 Ivalo
Inarin kunta - Savuton työpaikka Inarin kunta - Vastuullinen kesätyönantaja

Sinulle suositellut työpaikat