Varhaiskasvatuksen erityisopettaja ja opettaja - Oriveden kaupunki

Oletko sinä varhaiskasvatuksen ammattilainen, joka osaa heittäytyä, eikä pelkää uusia haasteita? Voisitko sinä olla uusi hanketyöntekijämme varhaiskasvatuksen kehittämiseen?

Oriveden kaupungin varhaiskasvatukseen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen liittyvään hanketyöhön haetaan

VARHAISKASVATUKSEN ERITYISOPETTAJAA sekä VARHAISKASVATUKSEN OPETTAJAA

määräaikaisiin työsuhteisiin ajalle 1.9.2021 - 31.7.2022.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Oriveden varhaiskasvatuspalveluille valtionavustuksen lukuvuodelle 2021 - 2022 inkluusioperiaatteen mukaiseen varhaiskasvatukseen ja pedagogisen varahenkilöstön palkkaamiseen. Valtionavustuksen turvin Oriveden varhaiskasvatukseen palkataan VARHAISKASVATUKSEN ERITYISOPETTAJA sekä VARHAISKASVATUKSEN OPETTAJA.

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja työskentelee osana lapsiryhmien arkea, kuitenkin henkilöstömitoituksen ulkopuolella. Keskeisiä työtapoja ovat tuen toimintamallien jalkauttaminen ja mallintaminen, pienryhmä- ja parityöskentely, osaamisen jakaminen ja yhteisopettajuus sekä oppimisympäristöjen kehittäminen. Varhaiskasvatuksen erityisopettajalta toivomme kokemusta, kiinnostusta ja osaamista erilaisten oppijoiden kanssa toimimiseen sekä kykyä luoda uusia toimintamalleja koko varhaiskasvatukseen.

Varhaiskasvatuksen opettaja työskentelee yhdessä varhaiskasvatuksen lastenhoitajan kanssa päiväkodin henkilöstömitoituksen ulkopuolella muodostaen pedagogisen varahenkilö -työparin. Työparin keskeinen tehtävä on ryhmäkokojen pienentäminen tukea tarvitsevien ja haastavasti käyttäytyvien lasten ryhmissä.

Odotamme Sinulta positiivista ja itsenäistä työotetta, kiireettömyyttä ja läsnäoloa sekä rohkeutta kokeilla uutta ja tarttua haasteisiin.

Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaisesti.

Kelpoisuusvaatimuksena varhaiskasvatuksen opettajan tehtävään on Varhaiskasvatuslain 540/2018 26§:n kelpoisuus tai siirtymäsäännöksen 75§ mukaisesti: kasvatustieteen kandidaatti (vo, lto), sosionomi AMK (varhaiskasvatus) tai aikaisempi vastaava opistotasoinen tutkinto (laki 272/2005 ja asetus nro 608/2005) ja varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtävään varhaiskasvatuslain 30§ (540/2018) mukainen varhaiskasvatuksen erityisopettajan kelpoisuus. Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtäviä täytettäessä huomioidaan myös sijaispätevyyden omaavat alan opiskelijat.

Tehtävään valitun on esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetussa laissa 504/2002 tarkoitettu rikosrekisteriote. Tehtävän täyttämisessä noudatetaan kolmen kuukauden koeaikaa.

Hakemukset tulee jättää 13.8.2021 klo 15.00 mennessä kuntarekry.fi:n kautta.

Lisätietoja

http://www.orivesi.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Varhaiskasvatuspäällikkö Sari Koivisto, 050 552 6246, sari.koivisto@orivesi.fi

Lisätietoja

Oriveden kaupunki, Kasvatus- ja opetuspalvelut, Varhaiskasvatus

Orivesi on lähes 9 000 asukkaan vireä ja viihtyisä kaupunki Tampereen seudulla. Orivedellä on hyvät palvelut, monipuoliset mahdollisuudet aktiiviseen vapaa-ajan harrastustoimintaan sekä hyvin toimivat liikenneyhteydet.

Orivesi on savuton työpaikka.


Osoite: Keskustie 23, 35300 Orivesi
Oriveden kaupunki - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat