Varhaiskasvatuksen erityisopettaja - Jyväskylän kaupunki

Nyt haemme varhaiskasvatuspalveluihin

VARHAISKASVATUKSEN ERITYISOPETTAJAA

Wessmanninmäen esimiesalueelle ajalle 3.8.-18.12.2020.

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja työskentelee toimintayksikkönsä varhaiskasvatuksen ja erityispedagogiikan asiantuntijana esimiesalueella päiväkodeissa, perhepäivähoidossa ja kerhotoiminnassa. Hän arvioi, suunnittelee ja kehittää pedagogisia toimintatapoja lasten yksilöllisten kehitystarpeiden ja ajantasaisen pedagogisen tiedon mukaisesti sekä työskentelee yhdessä alueen työtiimien ja vanhempien kanssa. Tehtävänä on myös konsultoida toimintayksikön työntekijöitä yleisen, tehostetun ja erityisen tuen toimintatapojen vahvistumiseksi.

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja osallistuu koko työyhteisön ammattitaidon ja varhaiskasvatuksen kehittämiseen ja työssä painottuu yhteistyö päiväkodin johtajan kanssa. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja koordinoi monialaista yhteistyötä esimiesalueella ja työskentelee alueen monialaisen tiimin sekä nivelvaiheen toimijoiden kanssa.

Kelpoisuusvaatimuksena varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtäviin on varhaiskasvatuslain 540/2018 30§:n mukainen kelpoisuus varhaiskasvatuksen opettajan tehtävään, jonka lisäksi on suoritettu erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot (joista säädetään valtioneuvoston asetuksella) tai kasvatustieteen maisterin tutkinto, jonka pääaineena on erityispedagogiikka (varhaiserityisopettajan koulutus). Lisäksi kelpoisuusehdot täyttävät varhaiskasvatuslain 540/2018 henkilöstöä koskevan siirtymäsäännöksen mukaiset hakijat.

Lisäksi hakijalta odotetaan hyviä vuorovaikutustaitoja sekä kiinnostusta lapsilähtöisten toimintatapojen, tulevaisuuden varhaiskasvatuksen ja jaetun johtajuuden kehittämiseen.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti (KVTES).

Tehtävässä noudatetaan koeaikaa.

Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen lasten kanssa työskentelevän rikostaustan selvittämiseksi tarpeellinen rikosrekisterin ote, joka ei saa olla 6 kk vanhempi.

Jyväskylän kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja

http://www.jyvaskyla.fi

Tutustu työnantajaan

päiväkodin johtaja Sanna Puukari-Pirinen (ajalla 24.6.-3.7.) ja apulaisjohtaja Susanna Tarkka (ajalla 10.7.-27.7.) puh. 014 266 3293, sähköpostitse: etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi

Jyväskylän kaupunki
Osoite: 40100 Jyväskylä

Jyväskylän kaupungissa on avoin ja keskusteleva työkulttuuri. Meitä on noin 7000 työntekijää. Peruspilareitamme ovat yhteistyökyky ja rohkeus sekä sivistys ja suvaitsevaisuus. Haluamme olla jatkuvassa liikkeessä, jalat vahvasti maassa ja katse rohkeasti maailmalla. Jyväskylä on älyn ja sydämen sivistyksen keskus. Toimimme tavoitteellisesti ja tartumme asioihin - hyväntuulisesti ja innostavasti.

Jyväskylän kaupunki - Savuton työpaikka