Varhaiskasvatuksen erityisopettaja - Jyväskylän kaupunki

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja - Jyväskylän kaupunki

Jyväskylän kaupungin varhaiskasvatuspalveluihin kuuluvat varhaiskasvatusta ja esiopetusta antavat päiväkodit ja perhepäivähoitajat sekä kerhot ja perhepuistot. Lasten ja perheiden kaupunkina meille rakentuu jatkuvasti uusia päiväkoteja ja päiväkotikouluja. Kehitämme palvelua ja pedagogiikkaa vastaamaan lasten ja perheiden tarpeita sekä uusia opetussuunnitelmia ja yhteiskunnallisia muutoksia. Meille lasten ja perheiden osallisuus on tärkeä asia. Jyväskylän laajan koulutustarjonnan ansiosta meillä on osaava ja pätevä henkilökunta.

Nyt haemme positiivisen työotteen omaavaa kasvatusalan ammattilaista

VARHAISKASVATUKSEN ERITYISOPETTAJAKSI

toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen Mannilan ja Lahjaharjun esimiesalueelle.

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja työskentelee toimintayksikkönsä varhaiskasvatuksen ja erityispedagogiikan asiantuntijana esimiesalueella päiväkodeissa, perhepäivähoidossa ja kerhotoiminnassa. Hän arvioi, suunnittelee ja kehittää pedagogisia toimintatapoja lasten yksilöllisten kehitystarpeiden ja ajantasaisen pedagogisen tiedon mukaisesti sekä työskentelee yhdessä alueen työtiimien ja vanhempien kanssa. Tehtävänä on myös konsultoida toimintayksikön työntekijöitä yleisen, tehostetun ja erityisen tuen toimintatapojen vahvistumiseksi.

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja osallistuu koko työyhteisön ammattitaidon ja varhaiskasvatuksen kehittämiseen ja työssä painottuu yhteistyö päiväkodin johtajan kanssa. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja koordinoi monialaista yhteistyötä esimiesalueella ja työskentelee alueen monialaisen tiimin sekä nivelvaiheen toimijoiden kanssa.

Kelpoisuusvaatimuksena varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtäviin on varhaiskasvatuslain 540/2018 30§:n mukainen kelpoisuus varhaiskasvatuksen opettajan tehtävään, jonka lisäksi on suoritettu erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot (joista säädetään valtioneuvoston asetuksella) tai kasvatustieteen maisterin tutkinto, jonka pääaineena on
erityispedagogiikka (varhaiserityisopettajan koulutus). Lisäksi kelpoisuusehdot täyttävät varhaiskasvatuslain 540/2018 henkilöstöä koskevan siirtymäsäännöksen mukaiset hakijat.

Lisäksi hakijalta odotetaan hyviä vuorovaikutustaitoja sekä kiinnostusta lapsilähtöisten toimintatapojen, tulevaisuuden varhaiskasvatuksen ja jaetun johtajuuden kehittämiseen.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti (KVTES).

Vakituinen tehtävä alkaa sopimuksen mukaan. Tehtävässä on on koeaika.

Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä nähtäväksi hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä lain 504/2002 mukainen lasten kanssa työskentelevän rikostaustan selvittämiseksi tarpeellinen rikosrekisterin ote, joka ei saa olla 6 kk vanhempi.

Jyväskylän kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja

http://www.jyvaskyla.fi

Päiväkodin johtaja Susanna Karkulahti puh. 014 266 3147.
Sähköpostitse: etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi

Varhaiskasvatuspalvelut
Osoite: 40100 Jyväskylä

Lähes 142 000 asukkaan vireä ja nuorekas Jyväskylä on muuttajien suosikki. Viihtyisä asuinympäristö, luonto, tiivis kaupunkikeskusta, erinomaiset opiskelumahdollisuudet ja monimuotoinen kulttuuri- ja vapaa-ajantarjonta luovat hyvän elämän puitteet. Vietä elämäsi parasta aikaa Jyväskylässä, keskellä Suomea!

Tutustu työnantajaan