Varhaiskasvatuksen erityisopettaja (kiertävä) - Nivalan kaupunki

Työpaikkakuvaus

Nivalan varhaiskasvatuspalveluiden piirissä on noin 550 lasta. Varhaiskasvatusta järjestetään kuudessa kunnallisessa ja kahdessa yksityisessä päiväkodissa sekä perhepäivähoidossa.

Nivalan kaupungin varhaiskasvatuspalveluissa julistetaan haettavaksi toistaiseksi täyttämistä varten 1.8.2020 lukien.

Varhaiskasvatuksen erityisopettajan toimi (kiertävä)

Etsimme varhaiskasvatuspalveluihin oma-aloitteista, innostunutta ja työhönsä sitoutunutta erityispedagogiikan ammattilaista. Arvostamme hyviä vuorovaikutustaitoja, lapsen kohtaamis- ja huomioimistaitoja sekä joustavaa ja kehittävää työotetta.

Varhaiskasvatuksen erityisopettajan monipuoliseen työnkuvaan kuuluu kaupungin erityisvarhaiskasvatuksen suunnittelu, ohjaaminen ja kehittäminen työparina toisen erityisopettajan kanssa. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja toimii yhteistyössä varhaiskasvatuksen henkilökunnan, lasten ja perheiden kanssa sekä toimii asiantuntijana lapsen asioihin liittyen monialaisissa työryhmissä. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja vastaa erityisen tuen järjestelyistä ja arvioi erityisen tuen tarpeita. Tehtävään kuuluu kiertävän erityisopettajan tehtävät.

Kelpoisuusvaatimuksena on varhaiskasvatuslain 2018/540 §30 mukainen kelpoisuus. Pätevien hakijoiden puuttuessa huomioimme toimintakaudelle 2020-21 myös varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuusvaatimuksen täyttävät hakijat, joilla ei ole suoritettuna erikoistumiskoulutusta.

Haku Kuntarekryn kautta 5.6.2020 klo 14.00 mennessä

Valitun tulee ennen valinnan vahvistamista esittää nähtäväksi lain 504/2002 mukainen lasten kanssa työskentelevän rikostaustan selvittämiseksi tarpeellinen rikosrekisteriote sekä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan.

Toimen täytössä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja

http://www.nivala.fi

Tutustu työnantajaan

varhaiskasvatusjohtaja Sari Suhonen, etunimi.sukunimi@nivala.fi p. 040 344 7460

Nivalan kaupunki, Kasvatus- ja koulutuspalvelut, Varhaiskasvatus
Osoite: Kalliontie 15, 85500 Nivala

Suomen ja maailman mittakaavassa 10.700 asukkaan Nivala on pikkukaupunki, mutta täällä voikin kävellä ihmiselle sopivilla askelilla. Palvelut toimivat ja harrastusmahdollisuudet ovat hyvät. Apua saa tarvittaessa, elämä on turvallista ja ympäristöstä pidetään huolta. Nivalalaiset saavat toimeentulonsa teollisuudesta, palveluista ja maataloudesta. Sijaintimme on erinomainen: taajamassa risteävät Kokkola-Kajaani ja Iisalmi-Kalajoki valtatiet sekä Iisalmi-Ylivieska rautatie. Kaupungin kasvatus- ja koulutuspalvelut edistävät lasten ja nuorten hyvinvointia. Tule mukaan kasvatus- ja koulutuspalvelujen noin 300 työntekijän tiimiimme rakentamaan yhteistä tulevaisuutta.