Skip to main content
test
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja - Kokkolan kaupunki

Kokkolan kaupungin varhaiskasvatuspalveluissa julistetaan haettavaksi varhaiskasvatuksen erityisopettajan (veo) virka. Veo toimii erityisopettajana alueensa lapsiryhmissä sekä varhaiserityiskasvatuksen asiantuntijana. Veo konsultoi ja ohjaa henkilöstöä lasten tuen tarpeiden varhaisessa havainnoinnissa sekä tuen järjestämisessä, toteuttamisessa ja arvioinnissa. Hän toimii jäsenenä varhaiskasvatuksen erityisopettajien tiimissä, joka vastaa varhaiserityiskasvatuksen suunnittelusta ja kehittämisestä.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on varhaiskasvatuslain 30§ mukainen tutkinto. Epäpätevät, tehtävään soveltuvat hakijat voidaan huomioida määräaikaisina.

Virkaan valittavan veon tehtävänkuva määritellään tarkemmin ennen uuden toimintakauden 2022-2023 alkua. Tehtävänkuvasta päätettäessä huomioidaan varhaiserityiskasvatuksen kokonaisuus ja sen hetkiset sekä tulevaisuuden tarpeet varhaiskasvatuksen erityisopettajien työlle. Tehtävänkuvassa voidaan huomioida myös virkaan valittavan veon osaaminen ja aiempi kokemus. Hakijalta edellytetään tarvittaessa mahdollisuutta siirtyä yksiköstä ja työpisteestä toiseen työpäivän aikana. Kokkolan kaupunki on kaksikielinen, ruotsin kielen taito katsotaan eduksi.

Pyydämme jättämään sähköisen hakemuksen liitteineen määräaikaan 24.5.2022 klo 16 mennessä www.kuntarekry.fi. Mikäli hakijalla ei ole mahdollisuutta jättää sähköistä hakemusta, kirjalliset hakemukset voi toimittaa osoitteeseen: Kokkolan kaupunki/Kirjaamo/Sivistystoimi/Varhaiskasvatus, PL 43, 67101 Kokkola.

Haastattelut pidetään 1.6.2022 Kokkolan kaupungintalolla. Tehtävään valitun on toimitettava 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saannista hyväksytty työterveyslääkärin lausunto terveydentilastaan (sis. huumausainetestin) sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen voimassa oleva rikosrekisteriote.

Kokkolan varhaiskasvatuspalvelut haluaa tukea työntekijöidensä ammatillista kehittymistä ja osaamisen ylläpitämistä tarjoamalla kouluttautumismahdollisuuksia ulkoisiin ja sisäisiin koulutuksiin.

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Pirjo Harjupatana, pirjo.harjupatana@edu.kokkola.fi, 044 7809 272

Lisätietoja

Kokkolan kaupunki, Sivistystoimi, Varhaiskasvatus

Kokkolan kaupunki on rohkeasti uudistuva, kaksikielinen kestävän kehityksen kaupunki. Kokkolan kaupunki ja sen konserniyhtiöttarjoavat yhteensä lähes 2033 työpaikkaa. Meillä työskentelee laaja joukko eri alojen osaajia! Kaupungin suurimpia työllistäjiä ovat sivistystoimi ja kaupunkiympäristön toimiala. Varhaiskasvatuspalveluissa henkilöstöä on noin 500 ja tarvitsemme jatkuvasti uusia tekijöitä iloiseen ja kehittämismyönteiseen joukkoomme. Kokkolan kaupungin varhaiskasvatuspalvelut sai vuonna 2019 vuoden koulutusmyönteisimmän organisaation tittelin Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymältä ja varhaiskasvatuspalvelut haluaakin pitää yllä ja kehittää henkilöstön osaamista täydennyskoulutuksella ja erilaisella osaamisen jakamisella. Varhaiskasvatuspalveluissa toimintaa kehitetään sisäisesti muun muassa erilaisten työryhmien ja vastuuhenkilöjärjestelmän kautta joihin työntekijöiden on mahdollista hakea. Kokkolan kaupunki panostaa henkilöstön työhyvinvointiin muun muassa e-passilla, jota voi käyttää monipuolisesti erilaisiin palveluihin.


Osoite: Kokkola, 67100 Kokkola
Kokkolan kaupunki - Savuton työpaikka Kokkolan kaupunki - UNICEF lapsiystävällinen kunta

Sinulle suositellut työpaikat