Varhaiskasvatuksen erityisopettaja (konsultoiva) - Suonenjoen kaupunki

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja (konsultoiva) - Suonenjoen kaupunki

Varhaiskasvatuksen erityisopettajamme (laaja-alainen/konsultoiva) siirtyessä määräajaksi 1.8.2019-31.7.2020 muihin tehtäviin, etsimme hänelle sijaista.

Suonenjoen varhaiskasvatuksen palvelualueen kokonaisuus muodostuu neljästä päiväkodista ja perhepäivähoidosta. Yksityistä palvelua Suonenjoella tarjoavat yksityinen päiväkoti ja ryhmäperhepäiväkoti sekä muutama yksityinen perhepäivähoitaja. Esiopetus on järjestetty pääosin varhaiskasvatuksen toimintana kunnallisissa päiväkodeissa. Lapsia varhaiskasvatuksen piirissä on kaikkiaan n. 300.

Tarjoamme sinulle monipuolisen itsenäisen tehtävän lisäksi nykyaikaiset työvälineet ja työskentelytilat. Et kuitenkaan joudu toimimaan yksin. Lisäksesi meillä toimii toinen varhaiskasvatuksen erityisopettaja, joka on sijoittunut integroituun erityisryhmään. Tukea tehtävääsi tulet saamaan myös varhaiskasvatusjohtajalta, päiväkotien johtajilta ja osaavalta henkilöstöltämme. Tehtävään valittava henkilö toimii myös asiantuntijana varhaiskasvatuksen johtoryhmässä.

Suonenjoen kaupungin varhaiskasvatuksen erityisopettaja osallistuu yhdessä henkilöstön ja monialaisten toimijoiden kanssa tukea tarvitsevan lapsen kehityksen ja oppimisen tuen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Lisäksi hän tukee osaltaan henkilöstöä pedagogisen toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa sekä osallistuu yhteistyössä päiväkodin johtajien kanssa pedagogisen toiminnan kehittämiseen varhaiserityiskasvatuksen osalta.

Varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtävänä on myös tukea ja ohjata perheitä ja varhaiskasvatuksen henkilökuntaa lapsen kasvuun ja oppimiseen liittyvissä asioissa, havaita lapsen tuen tarve riittävän varhain, osallistua tuen suunnitteluun sekä olla mukana tehostettua tai erityistä tukea tarvitsevien lasten asioissa.

Odotamme työntekijöiltämme hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja suhteessa lapsiin, huoltajiin ja työyhteisön jäseniin. Arvostamme innostunutta kehittävää työotetta.

Valitun on ennen valinnan vahvistamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista.

Kelpoisuusehto: varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen varhaiskasvatuksen erityisopettajan kelpoisuus.

Työsuhteen alussa käytetään työehtosopimuksen mukaista koeaikaa, joka tässä tapauksessa on kuusi (6) kuukautta.

Tehtävään haetaan sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta: www.kuntarekry.fi 28.7.2019 klo 23:00 mennessä.

Lisätietoja

http://www.suonenjoki.fi

Varhaiskasvatusjohtaja Jaakko Roitto, p. 044 758 1404, jaakko.roitto@suonenjoki.fi

Suonenjoen kaupunki, Koulutoimi, Varhaiskasvatus
Osoite: Keskuskatu 3, 77600 Suonenjoki

Suonenjoen kaupunki on hyvien liikenneyhteyksien varrella lähellä Kuopiota sijaitseva noin 7500 asukkaan maankuulu mansikkakaupunki.
Kaupunkimme tarjoaa laadukkaat peruspalvelut kuntalaisille sekä hyvät vetovoimatekijät asumiselle ja monipuoliselle elinkeinotoiminnalle
Suonenjoen kaupunki on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan