Varhaiskasvatuksen erityisopettaja (laaja-alainen) - Kirkkonummen kunta

Kirkkonummen kunnassa on haettavana laaja-alaisen varhaiskasvatuksen erityisopettajan vakinainen virka 3.8.2020 alkaen. Sijoituspaikkana tv. 2020-21 on Neidonkallion ja Ravalsin päiväkodit.

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja toimii laaja-alaisena erityisopettajana, joka työskentelee kunnallisessa varhaiskasvatuksessa ja perhepäivähoidossa. Viran asiakaspohja on noin 200 lasta. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja työskentelee jaetun johtajuuden mukaisesti yhteistyössä päiväkodinjohtajan kanssa yksikön pedagogiikan osalta. Päiväkodin johtaja toimii myös esimiehenä.

Varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtävänä on havainnoida, mallittaa, ohjata ja neuvoa ryhmän henkilökuntaa inklusiivisen varhaiskasvatuksen toteuttamisessa. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja toimii myös kouluttajana ja työhön ohjaajana ja jalkauttaa varhaiserityiskasvatuksen menetelmiä varhaiskasvatuksen henkilöstön käyttöön.

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja tehtävänä on vahvistaa moniammatillisissa verkostoissa erityispedagogista osaamista sekä edistää jokaisen lapsen etenemistä omalla oppimispolullaan.

Kelpoisuus varhaiskasvatuksen erityisopettaja virkoihin on Varhaiskasvatuslain 540/2018 § 30 mukainen.

Virkaan valitun on esitettävä rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002). Virassa on kuuden kuukauden koeaika.

Hakemukset toimitetaan 22.7.2020 klo 12.00 mennessä ensisijaisesti sähköisesti os. www.kuntarekry.fi.

Lisätietoja

http://kirkkonummi.fi

Tutustu työnantajaan

Tiedustelut:
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja Elsi Kuosmanen 040 1269 648,
10.7. asti palveluohjaaja Karoliina Purola 040 1269 758,
13.7. lähtien palveluohjaaja Kirsti Päärnilä 040 1269 757,
sähköposti etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

SIVISTYS- JA VAPAA-AIKAPALVELUT; Kasvun, kehityksen ja oppimisen tuki
Osoite: Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi

Kirkkonummi on kaksikielinen, kasvava ja uudistuva noin 40 000 asukkaan kunta Helsingin seudulla hyvien liikenneyhteyksien varrella ja kuuluu HSL- joukkoliikenteen piiriin. Kunnassa työskentelee noin 2 300 eri alojen ammattilaista. Kirkkonummen kunta on savuton työpaikka.