Skip to main content
test

Työsuhteen alussa kokonaisuuteesi kuuluvat Lintumetsän, Lintukulman sekä Lintuvaaran varhaiskasvatusyksiköt, Lintuvaaran esiopetus sekä ryhmäperhepäiväkodit Peipponen ja Peukaloinen. Lintumetsän päiväkodissa on neljä lapsiryhmää, Lintukulman päiväkodissa kaksi ryhmää ja Lintuvaaran päiväkodissa kolme ryhmää sekä kaksi esiopetusryhmää. jotka on Lintuvaaran alakoulun tiloissa. Ryhmäperhepäiväkodeissa ja 8 lasta per ryhmä. Lisäksi sinulle kuuluu Lintulaakson koulun esiopetukseen liittyvän varhaiskasvatuksen konsultaatio.

Laaja-alainen varhaiskasvatuksen erityisopettaja (lveo) toimii erityispedagogisena asiantuntijana vastuualueensa varhaiskasvatusyksikön johtajien tukena ja työparina. Hän ohjaa ja konsultoi henkilöstöä lasten kehityksen, kasvun ja oppimisen tukeen liittyvissä asioissa. Työ painottuu lapsiryhmissä työskentelyyn erityispedagogisia menetelmiä hyödyntäen. Arvostamme hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Yhteisenä päämääränämme laadukas varhaiskasvatus. Johtamisen hyveinä toteutamme erityisesti kuuntelevuutta ja keskustelevuutta ja hyvinvoiva yhteisö on yhteinen voimavaramme.

Kaikessa toiminnassamme edistämme kestävää kehitystä, ohjaten lapsia kohtuulliseen ja vastuulliseen elämäntapaan. Espoon varhaiskasvatussuunnitelma ja valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma ohjaavat kaikkea toimintaamme päivittäin. Havainnointi, dokumentointi ja toiminnan jatkuva arviointi sekä kehittäminen kuuluvat jokaisen työhön kiinteästi. Johtamisen hyveinä toteutamme erityisesti kuuntelevuutta ja keskustelevuutta ja hyvinvoiva yhteisö on yhteinen voimavaramme.

Työpaikan nimi ja osoite: Lintumetsän päiväkoti, Lintumetsäntie 13
Työaika: 38 h 15 min/viikko
Tehtävä on määräaikainen.

Haku täytetään heti soveltuvan hakijan löydyttyä.

Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus
Varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus, jolloin lisäksi suoritettuna erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot tai kasvatustieteen maisteri pääaineena erityispedagogiikka (varhaiserityisopettajan koulutus). Haussa huomioidaan myös juuri valmistuvat varhaiskasvatuksen erityisopettajat.

Tehtävässä edellytetään hyviä sosiaalisia taitoja, kykyä johtaa omaa työtään sekä innostunutta työotetta.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Tartuntatautilaki velvoittaa alle kouluikäisten kanssa työskentelevien tuberkuloositartuntariskin selvittämisen.

Espoossa jokaisella työpäivälläsi on merkitys. Meillä pääset rakentamaan yhteiskuntaa aitiopaikalta ja vaikuttamaan kaupunkilaisten arkeen. Tarjoamme työntekijöillemme hyvät henkilöstöedut (mm. lounas-, liikunta- ja työmatkaetu sekä apua vuokra-asunnon hankintaan). Lue työstä, jolla on merkitystä: https://www.esitteemme.fi/espoonrekry/MailView/"

Lisätietoja

https://www.espoo.fi/fi/toimipisteet/15788

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Tehtävästä lisätietoja antaa Varhaiskasvatusyksikön johtaja Hanna Koivunen, 050 325 8617, hanna.koivunen@espoo.fi (klo 8-17 välillä, 14.-15.7. ja 15.8. alkaen)

Lisätietoja

Espoon kaupunki, Kasvun ja oppimisen toimiala, Suomenkielinen varhaiskasvatus, Leppävaaran itäinen varhaiskasvatus, Päiväkodit

Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Haluamme toimia arvostettuna ja luotettavana varhaiskasvatuksen asiantuntijana, jonka toiminta perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Avoin, positiivinen ja kokeileva ilmapiiri, monipuoliset koulutusmahdollisuudet, kehitysmyönteisyys ja laaja pedagoginen asiantuntijaverkosto tekevät työstä meillä mielekästä, kehittävää ja monipuolista. Henkilökuntaamme yhdistää vahva ammattitaito ja ymmärrys varhaiskasvatustyön merkityksellisyydestä.

Tervetuloa osaavaan joukkoomme!


Osoite: Lintumetsäntie 13, 02660 Espoo
Espoon kaupunki - Savuton työpaikka Espoon kaupunki - Vastuullinen kesätyönantaja

Sinulle suositellut työpaikat