Varhaiskasvatuksen erityisopettaja - Rauman kaupunki

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja - Rauman kaupunki

Rauman kaupungin sivistystoimiala hakee varhaiskasvatuksen erityisopettajaa määräaikaiseen tehtävään (sijaisuus) ajalle 1.8.2019 - 31.5.2020, ensisijaisena sijoituspaikkana Uotilan päiväkoti.

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja koordinoi lasten tuen asioita varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa.
Tehtävään kuuluu vastata ryhmän erityispedagogiikasta, pienryhmätoiminnan suunnittelusta, toteuttamisesta ja arvioinnista yhdessä tiimin kanssa. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja toimii oman alansa asiantuntijana verkostoyhteistyössä. Tehtävä on kaupunkikohtainen ja se saattaa vielä tulla hoidettavaksi toimialan sisäisin järjestelyin.

Kelpoisuusvaatimuksena varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtävään on varhaiskasvatuslain (540/2018) § 30 tai § 75 ja asetuksen (608/2005) § 2 mukainen kelpoisuus. Hakemukseen on liitettävä kelpoisuuden osoittava todistus. Tehtävää täytettäessä voidaan huomioida myös keväällä/kesällä 2019 valmistuva varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Valinta vahvistetaan henkilön esitettyä kelpoisuustodistuksensa.

Tehtävässä noudatetaan 5 kuukauden koeaikaa.

Hakemus tulee jättää ensisijaisesti sähköisessä järjestelmässä (www.rauma.fi/rekry).

Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain (770/1993) 6 § 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.

Lisätietoja

http://www.rauma.fi

Varhaiskasvatuksen aluejohtaja Kaija Ruoste, puh. 044 793 4576, kaija.ruoste@rauma.fi
Mahdolliset paperihakemukset os. Rauman kaupunki, Sivistystoimiala, Kanalinranta 3, PL 113, 26101 Rauma ja kuoreen tulee merkitä "Varhaiskasvatuksen erityisopettaja, määräaikainen, Uotilan pk". Kelpoisuuden osoittavat alkuperäiset todistukset esitetään mahdollisessa haastattelussa.

Rauman kaupunki, Sivistystoimiala, Varhaiskasvatus, Uotilan päiväkoti
Osoite: Siilotie 3, Rauma

Rauma on vetovoimainen 40 000 asukkaan meri- ja kulttuurikaupunki. Rauman kaupungin palveluksessa on noin 3000 työntekijää. Kehitämme aktiivisesti toimintaamme sekä organisaatio- ja palvelurakenteitamme. Henkilöstön hyvinvointi ja hyvä työilmapiiri ovat meille tärkeitä asioita. Rauman kaupunki on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan