Skip to main content
test
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja (sis. hanketyö) - Ypäjän kunta

Ypäjän kunta hakee varhaiskasvatuksen erityisopettajaa vuoden määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 1.8.2022-31.7.2023 (myös aikaisempi aloitus on mahdollinen). Rekrytoinnin mahdollistaa Opetus- ja kulttuuriministeriön hankeavustus, jonka tarkoituksena on vahvistaa varhaiskasvatuksen kolmiportaisen tuen käytänteitä.

Varhaiskasvatuksen erityisopettajana pääset luomaan Ypäjälle uutta ja monipuolista tuen toimintakulttuuria! Ypäjän varhaiskasvatus koostuu Heporannan päiväkodista sekä perhepäivähoitajien ryhmistä. Heporannan päiväkodilla on kolme lapsiryhmää; 1-3-vuotiaat Varsat, 3-5-vuotiaat Ponit sekä eskari-ikäiset Pollet. Toimintakauden alkaessa päiväkodissa sekä perhepäivähoidossa on yhteensä noin 63 lasta.

Varhaiskasvatuksen erityisopettajana vastaat tuentarpeisten lasten kasvun, kehityksen ja oppimisen ohjauksesta sekä toteutuksesta yhdessä ryhmissä toimivien varhaiskasvatuksen opettajien sekä lastenhoitajien kanssa. Tehtävänäsi on myös tukea muun henkilökunnan osaamista jakamalla tietoa sekä hyviä tuen käytänteitä. Opetustehtävien lisäksi työnkuvaasi kuuluu hankkeen mukaisia hallinnollisia tehtäviä:
- Ypäjän kunnan erityisen tuen rakenteisiin, henkilöstöön, lapsiin ja huoltajiin tutustuminen
- Kyselyt henkilökunnalle, huoltajille sekä lapsille tuen nykytilasta sekä tarpeista
- Yhteenvedot ja kehittämiskohteet havainnoista ja kyselyistä käsin
- Henkilökunnalle annettava konsultointi, tarvittavan koulutuksen järjestäminen sekä apuvälineiden ja tarvittavien materiaalin hankinta
- Toimintatapojen ja käytänteiden muokkaaminen lapsen, ryhmän, päiväkodin sekä kunnan varhaiskasvatuksen tasolla
- Toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi ja kyselyt em. tahoille

Keskeisenä tarpeena on kolmiportaisen tuen integroiminen osaksi kokovarhaiskasvatuksen henkilökunnan toimintaa. Kehittämistyö tapahtuu tiiviissä yhteistyössä varhaiskasvatus-sivistysjohtajan, vastaavan lastentarhanopettajan sekä hyvinvointikuntayhtymän moniammattillisen henkilöstön kanssa. Työkuvan jakautuminen opetuksen ja koordinoivan hanketyön välillä on sovittavissa. Hakijalta toivotaan kokemusta varhaiskasvatuksesta, kolmiportaisen tuen osaamista sekä innokasta ja kehittävää otetta.

Työsuhteen kelpoisuusvaatimuksena on varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen varhaiskasvatuksen erityisopettajan kelpoisuus. Palkkaus ja työehdot ovat OVTES:n mukaiset. Valitun on ennen työsuhteen alkamista esitettävä lasten kanssa työskenteleviltä edellytettävä laissa (504/02) tarkoitettu rikosrekisteriote. Työsuhteessa noudatetaan 6 kk koeaikaa. Pätevien hakijoiden puuttuessa voidaan huomioida myös epäpätevät hakijat ja esimerkiksi varhaiskasvatuksen opettajat tai sosionomit ovat tervetulleita hakijoita, mikäli kokemusta ja intoa kehittämiseen löytyy!

Hakemukset tulee toimittaa Kuntarekryn kautta ma 4.7.2022 klo 16:00 mennessä.

Lisätietoja

https://www.ypaja.fi/palvelut/varhaiskasvatus-ja-esiopetus/
http://www.ypaja.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Sini Lilja
varhaiskasvatus-sivistysjohtaja
p. 050 574 7744
sini.lilja@ypaja.fi
-----
Anne-Mari Paloposki
varstaava lastentarhanopettaja
Heporannan päiväkoti
p. 044 435 2015
anne-mari.paloposki@ypaja.fi

Lisätietoja

Ypäjän kunta, Sivistyspalvelut, Varhaiskasvatus, Heporannan päiväkoti

Ypäjän kunta on vireä ja vehreä asuinkeskittymä Kanta-Hämeessä. Ypäjällä on monenlaisia palveluita asukkailleen ja olemme monen onnellisen ja iloisen asukkaan kotipaikka. Ypäjän kunta tarjoaa työntekijöilleen työterveyshuollon sekä Smartumin liikunta- ja kulttuuriseteleitä. Ypäjän kunta on savuton työyhteisö.


Osoite: Perttulantie 22-24, 32100 Ypäjä
Ypäjän kunta - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat