Skip to main content
test
Varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtävä - Liperin kunta

Varhaiskasvatuksessa lasten tuen järjestäminen muuttuu 1.8.2022 alkaen. Valmisteleva työ on tehty kevään aikana ja muutos sekä kehittämistyö alkaa toimintakauden alusta. Olemme saaneet ulkopuolista rahoitusta erityisopettajan rekrytointiin ajalle 1.9.2022 - 31.12.2023.

Rahoituksen turvin tavoitteenamme on vahvistaa, kehittää ja lisätä pedagogisia tukitoimia. Tukitoimilla vahvistetaan yksilön ja ryhmä toimintaa varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti. Tehtäviisi kuuluu yhteisopettajuus tai rinnakkaisopettajuus varhaiskasvatuksen opettajan kanssa, joko jaksomuotoisesti tai yksittäisissä tilanteissa lapsiryhmässä. Tukea toteutetaan taiteen, ilmaisu ja muiden luovien menetelmien kautta, jotka vahvistavat lapsen itsetuntoa sekä auttavat ilmaisemaa tunteita sekä vahvistavat lapsen itsesäästelykykyä.

Lasten kehollinen tekeminen ja ilmaisu, rentouttaa ja vaikuttaa lapseen kokonaisvaltaisesti. Ilmaisussa soveltamisen ja yhdistelyn mahdollisuudet ovat laajat. Yhteis- tai rinnakkaisopettajuus lisää opettajien valmiutta kohdata jokainen lapsi. Tavoitteena on varmistaa, että jokaisella lapsella on turvallinen lähiaikuinen, jonka kanssa ydinvuorovaikutus toteutuu ja kehittyy. Näin kaikki lapset tulevat kuulluksi, aloitteet tunnistetaan ja niihin vastataan.

Lisäksi tavoitteena on lisätä lasten osallisuutta ja otamme käyttöön yhteistyössä CGI:n asiantuntijoiden kanssa Lego Serious Play -menetelmän. Menetelmän avulla yleisen tuen keinot vahvistuvat ja vaikuttavat myönteisesti kaikkiin lapsiin. Menetelmä on yksi yleisen tuen muoto ja sinulla olisi mahdollisuus viedä menetelmää asiantuntijoiden kanssa lapsiryhmiin ja toimia opettajien tukena.

Tukipalvelut meillä toteutetaan inklusiivisesti. Tulisit mukaan varhaiskasvatuksen monialaiseen tukitiimiin, johon kuuluvat erityisopettajat, hyvinvointipedagogit, taidekasvattajat ja perheohjaaja.

Edellytämme toimeen valittavalta lain 272/2005 ja asetuksen 608/2005 mukaista kelpoisuutta. Ennen työsopimuksen solmimista valitun tulee esittää nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen ote ja työterveyshuollon todistus.

Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Palkkaus: 2832,06

Työaikamuoto joustava yleistyöaika

Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisen Kuntarekry-järjestelmän kautta. Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän työavain. Hakemuksia ei palauteta. Myös postitse lähetetyt hakemukset käsitellään sähköisesti Kuntarekry-järjestelmässä. Hakemusten postitusosoite on Liperin kunta, PL 20, 83101 Liperi.

Lisätietoja

http://www.liperi.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Varhaiskasvatuksen vastaava Annina Hirvonen p. 040 7401878 tai Sanna Partanen p. 040 7660950, sähköposti etunimi.sukunimi@edu.liperi.fi
ja 1.8.2022 alkaen varhaiskasvatuksen johtaja Sirkka Helisten p 040 7660940 sirkka.helisten@liperi.fi

Lisätietoja

Liperin kunta, Hyvinvointipalvelut, Varhaiskasvatus

Liperi on kolmen taajaman ja 12 000 asukkaan kaunis ja elinvoimainen kunta Joensuun kupeessa Pohjois-Karjalassa. Liperin kunnan palveluksessa on noin 500 eri alojen ammattilaista. Meille jokainen työntekijä on yhtä tärkeä. Panostamme henkilökunnan työhyvinvointiin ja koulutusmahdollisuuksiin tarjoamalla hyvän mahdollisuuden ammatilliseen kehittymiseen. Tule osaavaan joukkoomme, tervetuloa Liperiin!


Osoite: Keskustie 3, 83100 Liperi

Sinulle suositellut työpaikat