Varhaiskasvatuksen erityisopettajia - Lappeenrannan kaupunki

Varhaiskasvatuksen erityisopettajia - Lappeenrannan kaupunki

Lappeenranta on uusiutuvan energian ja puhtaan ympäristön pioneerikaupunki, jonka intohimona on ongelmien ratkaiseminen. Olemme Suomen ilmastopääkaupunki täynnä uutta energiaa, rohkeaa ajattelua ja kansainvälistä osaamista. Lappeenrannassa uskallamme ja teemme.

Olemme viime vuosina kehittäneet erityisesti varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa sekä uudistaneet toimintaamme tehostetun ja erityisen tuen linjausten mukaisiksi. Tällä strategiakaudella kehittämisen kohteena on edelleen kehittää ratkaisukeskeistä toimintakulttuuria.

Tavoitteenamme on henkilöstön ammattiosaamisen ja hyvinvoinnin ylläpitäminen ja lisääminen. Henkilöstölle on tarjolla runsaasti maksutonta täydennyskoulutusta myös omalla paikkakunnalla. Henkilökunnan hyvinvoinnista huolehdimme muun muassa kehittämällä työolosuhteita ja järjestämällä työnohjausta.

Haemme kahta varhaiskasvatuksen erityisopettajan sijaista. Sijaisuudet ovat Kimpisen palvelualueella ajaksi 1.8.2019 - 31.1.2020, sijaisuus jatkuu todennäköisesti toimintakauden loppuun sekä Lauritsalan palvelualueella ajaksi 1.8.2019 - 30.6..2020.

Toivomme, että hakijoilla on kokemusta varhaiskasvatuksen erityisopettajan (erityislastentarhanopettajan) työstä sekä hyvät vuorovaikutustaidot.

Kelpoisuusehdot

Varhaiskasvatuksen erityisopettajien kelpoisuus määräytyy varhaiskasvatuslain 30 §:n mukaan. Kelpoisuus varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtäviin on:
1) kelpoisuus varhaiskasvatuksen opettajan tehtävään, jonka lisäksi on suoritettu erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot, joista säädetään valtioneuvoston asetuksella; tai
2) kasvatustieteen maisteri pääaineena erityispedagogiikka (varhaiserityisopettajan koulutus).

Hakeminen ja hakuaika

Hakemukset tulee ensisijaisesti tehdä internetin kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi. Hakemuksiin tulee liittää kelpoisuuden osoittavat tutkintotodistukset skannattuna tai toimittaa niistä kirjalliset kopiot Asiakaspalvelukeskus Winkkiin, Villimiehenkatu 1, 53100 Lappeenranta. Kirjalliset hakemukset tulee toimittaa määräaikaan mennessä Asiakaspalvelukeskus Winkkiin.

Haastatteluun voidaan kutsua ja toimeen voi tulla valituksi vain hakija, joka on toimittanut hakemuksen vaadittuine liitteineen (kelpoisuuden osoittavat todistukset) hakuajan päättymiseen mennessä.

Haastattelut alkavat välittömästi hakuajan päättymisen jälkeen.

Hakuaika päättyy 17.6.2019 klo 15.00.

Sijaisuudet täytetään koeaikaa käyttäen.

Ennen työsopimuksen tekemistä tehtävään valitun on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu hyväksyttävä rikostaustaote (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä, 504 / 2002).

Lisätietoja

http://www.lappeenranta.fi

Sijaisuuksia koskeviin kyselyihin vastaavat Kimpisen palvelualueen aluejohtaja Leena-Kaisa Häyhä, leena-kaisa.hayha@lappeenranta.fi ja Lauritsalan palvelualueen aluejohtaja Marjo Alamäki, marjo.alamaki@lappeenranta.fi.

Varhaiskasvatus
Osoite: Villimiehenkatu 1, 53100 Lappeenranta

Lappeenrannan kaupungin organisaatiossa työskennellään ketterästi ja asiakaslähtöisesti yli hallinnollisten rajojen.
Asiakokonaisuuksiin keskittyvät konsernihallinnon tiimit tuottavat palveluja toimialoille, joiden keskinäisellä yhteistyöllä edistetään asukkaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia ja seudullista elinvoimaisuutta.
Yhteistyö Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja elinkeinoelämän kanssa on keskeistä kaikilla toimialoilla varhaiskasvatuksesta yrityspalveluihin asti. Suomen ilmastopääkaupungissa suunnannäyttäjänä on kestävä kehitys.
Vuoden 2017 alussa tiivistetty ja kevennetty kaupungin organisaatiorakenne on luotu tulevaisuuden kaupungille, joka on valmiina työskentelemään maakuntahallinnon rinnalla seudullisesti, mutta samalla kansainvälisesti 2030-luvulle yltävän strategiansa mukaisesti.
Kaupungin organisaatio jakautuu konsernipalveluihin, hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen toimialaan sekä elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimialaan. Kaupunkikonserniin kuuluu lisäksi yhtiöitä ja yhteisöjä. Kaikkiaan organisaatiossa työskentelee noin 2200 osaajaa.
Hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen toimiala
Hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen toimiala koostuu varhaiskasvatuksesta, perusopetuksesta, lukiokoulutuksesta, sekä nuorisotoiminnasta ja liikunta- ja kulttuuripalveluista.
Joukkoomme kuuluu 1700 osaajaa, jotka luovat perustaa lappeenrantalaiselle hyvinvoinnille, sivistykselle ja elinvoimalle. Arvojamme ovat oppiminen ja ihmisenä kasvaminen, yhdenvertaisuus, rohkeus, vastuullisuus ja yhteisöllisyys.
Nimilyhenteemme HySi kuvaa keskeistä toimintatapaamme eli kannustamista. Hyvä Sie!
Lappeenranta on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan