Skip to main content
test
Varhaiskasvatuksen hankekoordinaattori - Haapaveden kaupunki

Haapaveden kaupungin varhaiskasvatuspalvelut hakee hankekoordinaattoria määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 1.8.2022 - 31.12.2023.

Haemme hankekoordinaattoria tuen kehittämis- ja koordinointi tehtäviin. Hankekoordinaattori vastaa hankkeen hallinnoinnista, talouden seurannasta ja arvioinnista. Lisäksi tehtävään sisältyy varhaiskasvatuksen tuen suunnitelmallinen kehittämistyö, tuen lomakkeiden valmistelu, koulutussuunnittelu, tuen ja inkluusion toimintakulttuurin vahvistaminen, toteuttamisen ja arvioinnin linjausten valmistelu ja seuraaminen sekä raportointi ja talouden seuraaminen.

Koordinaattorin tehtävänä on tuen ja inkluusion toimintakulttuurin kehittäminen ja juurruttaminen sekä tukeen liittyvä mentorointi henkilöstön ja esihenkilöiden kanssa. Koordinaattori on esihenkilöiden tukena suunnittelemassa inkluusion toteutumista hallinnollisissa päätöksenteoissa sekä toimeenpanemassa varhaiskasvatuslain tuen uudistuksia. Koordinaattori suunnittelee koulutuksia esihenkilöstölle sekä varhaiskasvatuksen muulle henkilöstölle ja kilpailuttaa hankittavat koulutukset. Lisäksi hankekoordinaattori kokoaa materiaalia lapsiryhmien tueksi ja oppimateriaalia henkilöstölle tuen toteuttamisesta ja muista lain uudistusten sisällöistä. Tavoitteena on että inklusiivinen toimintamalli juurtuisi tämän myötä varhaiskasvatuksen käytänteisiin. Koordinaattorin tehtäviin kuuluu myös yhteistyökäytäntöjen ja olemassa olevien rakenteiden kehittäminen monialaisten yhteistyötahojen kanssa.

Varhaiskasvatuksen oikea-aikaista tuen kokonaisuutta ja inkluusiota edistävän toimintakulttuurin kehittämistä tukeva hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama, ja sen tarkoituksena on tukea lasten yhdenvertaista oikeutta riittävän varhaiseen tukeen.
Koordinaattorilta toivotaan mm. seuraavia asioita: laaja-alainen ymmärrys varhaiskasvatuksesta, monialaisesta toiminnasta, verkostoissa työskentelytaitoja, projektitaitoja ja koordinointikykyä, oma-aloitteisuutta, yhteistyötaitoja, organisointitaitoja, sosiaalisia taitoja, hyviä kirjallisia ja suullisia vuorovaikutustaitoja sekä hyviä valmiuksia toimintamallien ja julkaisujen tuottamiseksi.

Kelpoisuusvaatimuksena on varhaiskasvatuslain (540/2018) 26 § tai 27 § mukainen kelpoisuus. Työsuhteen palkkaus ja muut ehdot määräytyvät OVTESin G osion mukaisesti.

Pyydämme jättämään hakemuksen sähköisesti kuntarekry.fi -sivujen kautta sekä liittämään hakemuksen mukaan kelpoisuutta osoittavat tutkintotodistukset skannattuina. ( HUOM. muut todistukset toimitetaan myöhemmin). Mikäli ei ole mahdollisuutta jättää sähköistä hakemusta, voi kirjalliset hakemukset toimittaa os. Päivähoitotoimisto, Kirkkotie 15, 86600 Haapavesi.

Valitun on ennen valinnan vahvistamista toimitettava lääkärinlausunto terveydentilastaan sekä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaamisesta. Tehtävässä on 4 kk:n koeaika.

Hakuaikaa jatkettu 14.7.2022 asti.

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

outi.pudas(at)haapavesi.fi, puh. 044 7591 281 Varhaiskasvatuspäällikkö
eeva.koskela(at)haapavesi.fi puh. 044 7591 780 Varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Lisätietoja

Haapaveden kaupunki, Sivistys, Päivähoito

Haapavesi on n. 7000 asukkaan kaupunki Pohjois-Pohjanmaalla, jossa on hyvä asua, elää ja olla. Luonnonläheisyys, hyvät asumisen mahdollisuudet ja laaja koulutus- ja palvelutarjonta luovat virikkeellisen ja turvallisen asuinympäristön. Myös monipuoliset kulttuuri-, liikunta- ja vapaa-ajan harrastusmahdollisuudet luovat edellytykset hyvään elämiseen.


Osoite: Kirkkotie 15, 86600 Haapavesi

Sinulle suositellut työpaikat