Varhaiskasvatuksen hoitaja - Lahden kaupunki

Etsimme Ahtialan päiväkotiin VARHAISKASVATUKSEN HOITAJAA määräaikaiseen tehtävään ajalle 1.12.2020 - 30.6.2021.

Ahtialan päiväkoti tarjoaa hoitoa laajennetulla aukiololla klo 5.00-23.00 lasten hoidon tarpeen mukaisesti arkipäivisin. Tehtävä sisältää myös iltatyötä. Ahtialan päiväkoti sijaitsee hyvien bussiyhteyksien varrella. Päiväkodissa on neljä lapsiryhmää.

Avoinna oleva työtehtävä on päiväkodin kiertävän hoitajan tehtävä. Henkilö työskentelee tarpeen mukaan kaikissa päiväkotimme lapsiryhmissä, joten tehtävän hoitaminen edellyttää sopeutumista muutoksiin ja vaihtuviin tilanteisiin. Toivomme valitulta sensitiivistä työotetta, positiivisia vuorovaikutustaitoja sekä ryhmänhallintataitoja.

Kelpoisuusvaatimuksena on varhaiskasvatuslaissa määritellyt kelpoisuusehdot. Eduksi luetaan kokemus vastaavasta työstä.

Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja liitä kopiot kelpoisuuden osoittavista tutkintotodistuksista sähköisen hakemuksesi liitteeksi. Alkuperäiset todistukset katsotaan mahdollisessa haastattelussa. Tehtävään valittavan on esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote ennen tehtävän vastaanottamista. Koeaika on kolme kuukautta.

Hakemukset Kuntarekry.fi-järjestelmän kautta viimeistään 2.11.2020 klo 9.00.

Varhaiskasvatus kuuluu sivistyksen palvelualueelle, joka vastaa opetus-, kasvatus-, liikunta- ja kulttuuripalveluiden järjestämisestä ja koko palvelualueen kehittämisestä. Sivistyksen palvelualue on uudistuva, osaamista arvostava ja aktiivinen yhteistyökumppani.

Lisätietoja

https://www.lahti.fi/kasvatus-ja-koulutus/varhaiskasvatus-ja-esiopetus/paivakodit/ahtialan-paivakoti/
https://www.lahti.fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/lahti-tyonantajana/

Tutustu työnantajaan

Päiväkodin johtaja Eveliina Mykrä, p. 050 398 5780 ja varajohtaja Kaisa Tynkkynen, p. 044 416 4317

Lahden kaupunki, Ahtialan päiväkoti
Osoite: Kivisillankatu 2, 15300 Lahti

Lahti on sinun kaupunkisi – ja uusi työpaikkasi?

Henkilöstömme mukaan meillä saa tehdä merkityksellistä, sopivasti haastavaa työtä, johon voi itse vaikuttaa. Asiantuntijamme arvostavat myös työpaikan varmuutta, monipuolisia työtehtäviä sekä hyviä mahdollisuuksia kehittyä ja edetä uralla kaupungin sisällä. Meillä suhtaudutaan positiivisesti työelämän joustoihin, etätyöhön sekä työn ja perheen tasapainossa pitämiseen. Tunnemme työmme tavoitteet ja koemme onnistumisen iloa yhdessä.

Lahti ylitti juuri 120 000 asukkaan rajan ja hakee vahvaa kasvua uutena yliopistokaupunkina. Lahti on Euroopan ympäristöpääkaupunki vuonna 2021 ja tarjoaa kansainvälisesti kiinnostavan toimintaympäristön ja ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin. Lahdessa kaupunkielämä on aktiivista, arki sujuvaa ja monipuolinen asuinympäristö on viihtyisä. Asukkaat arvostavat kaupungin kotoisuutta ja liikkumisen helppoutta ja matkailijat ihastuvat luonnonläheiseen kaupunkikuvaan ja tapahtumatarjontaan.

Tervetuloa Lahden kaupungille 3600 ammattilaisen joukkoon huolehtimaan kaupunkilaisten sujuvasta arjesta!