Varhaiskasvatuksen hoitaja - Lahden kaupunki

Mettiksellä sovitellaan -meillä nimittäin toimitaan sovittelevan toimintakulttuurin mukaisesti. Ja nyt sovitellaan myös uusi työntekijä taloon! Toimintamme keskiössä on lapsen hyvinvointi ja lähtökohtanamme positiivinen ajattelu sekä vahvuuksien ja hyvän huomaaminen.

Haemme VARHAISKASVATUKSEN HOITAJAN sijaista Metsäkankaan päiväkotiin ajalle 26.3.2021 - 12.2.2022. Tehtävä sijoittuu aluksi alle 3-vuotiaiden ryhmään, jossa arki rakentuu lapsen hoivan ja hyvinvoinnin ympärille lapsen tarpeet huomioiden. Jos sinä puolestasi haluat sovittaa itsesi osaksi innostavaa ja kehittävää työyhteisöä, niin tule meille! Arvostamme myönteistä asennettasi ja innostustasi työtä kohtaan. Hyvät vuorovaikutus- ja tiimitaitosi tukevat Mettiksen turvallista ja lämminhenkistä kasvuympäristöä; välitä, vaikuta, viihdy ja voi hyvin.

Kelpoisuusvaatimuksena on varhaiskasvatuslain varhaiskasvatuksen hoitajan kelpoisuus.

Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi. Alkuperäiset todistukset katsotaan mahdollisessa haastattelussa. Tehtävään valittavan on esitettävä Lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 504/2002 mukainen rikostaustaote ennen tehtävän vastaanottamista. Koeaika on 5 kuukautta.

Hakemukset Kuntarekry.fi -järjestelmän kautta viimeistään 15.03.2021 klo 12.00.

Varhaiskasvatus kuuluu sivistyksen palvelualueelle, joka vastaa opetus-, kasvatus-, liikunta- ja kulttuuripalveluiden järjestämisestä ja koko palvelualueen kehittämisestä. Sivistyksen palvelualue on uudistuva, osaamista arvostava ja aktiivinen yhteistyökumppani.

Lisätietoja

https://www.lahti.fi/kasvatus-ja-koulutus/varhaiskasvatus-ja-esiopetus/paivakodit/metsakankaan-paivakoti/
https://www.lahti.fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/lahti-tyonantajana/

Tutustu työnantajaan

Päiväkodin johtaja Tuija Savela, puh. 050 398 5474

Lahden kaupunki, Metsäkankaan päiväkoti
Osoite: Suitsikatu 10, 15830 Lahti

Lahti on sinun kaupunkisi – ja uusi työpaikkasi?

Henkilöstömme mukaan meillä saa tehdä merkityksellistä, sopivasti haastavaa työtä, johon voi itse vaikuttaa. Asiantuntijamme arvostavat myös työpaikan varmuutta, monipuolisia työtehtäviä sekä hyviä mahdollisuuksia kehittyä ja edetä uralla kaupungin sisällä. Meillä suhtaudutaan positiivisesti työelämän joustoihin, etätyöhön sekä työn ja perheen tasapainossa pitämiseen. Tunnemme työmme tavoitteet ja koemme onnistumisen iloa yhdessä.

Lahti ylitti juuri 120 000 asukkaan rajan ja hakee vahvaa kasvua uutena yliopistokaupunkina. Lahti on Euroopan ympäristöpääkaupunki vuonna 2021 ja tarjoaa kansainvälisesti kiinnostavan toimintaympäristön ja ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin. Lahdessa kaupunkielämä on aktiivista, arki sujuvaa ja monipuolinen asuinympäristö on viihtyisä. Asukkaat arvostavat kaupungin kotoisuutta ja liikkumisen helppoutta ja matkailijat ihastuvat luonnonläheiseen kaupunkikuvaan ja tapahtumatarjontaan.

Tervetuloa Lahden kaupungille 3600 ammattilaisen joukkoon huolehtimaan kaupunkilaisten sujuvasta arjesta!