Varhaiskasvatuksen kieli- ja kulttuuriryhmien opettaja, Kipparin päiväkoti - Espoon kaupunki

Varhaiskasvatuksen kieli- ja kulttuuriryhmien opettaja, Kipparin päiväkoti - Espoon kaupunki

Tehtävän kuvaus: Varhaiskasvatuksen kieli- ja kulttuuriopettaja toimii kieli- ja kulttuuritietoisen varhaiskasvatuksen asiantuntijana vastuualueensa päiväkodin johtajien tukena, työskentelee lapsiryhmissä ja ohjaa henkilöstöä kieleen ja kulttuuriin liittyvissä asioissa. Hän tekee tiivistä yhteistyötä päiväkodin johtajan sekä päiväkodin laaja-alaisen varhaiskasvatuksen erityisopettajan kanssa vieras- ja monikielisten lasten asioissa. Kyseessä on Varhaiskasvatuksen opettajan tehtävä, josta käytetään nimitystä varhaiskasvatuksen kieli- ja kulttuuriopettaja (kieku). Kieku työskentelee Kipparin valmistavassa esiopetuksessa yhteistyössä ryhmän esiopettajan kanssa.
Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus.Vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus, tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (varhaiskasvatus).Haussa huomioidaan myös juuri valmistuvat varhaiskasvatuksen opettajat.
Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään joustavuutta ja mukautumiskykyä muuttuviin tilanteisiin.
Arvostamme kokemusta vieras- ja monikielisten lasten ja perheiden kanssa työskentelystä sekä kielen kehityksen tukemiseen suuntautuvia opintoja.

Varhaiskasvatusyksikön johtaja Katriina Parviainen 050-3637300 katriina.parviainen@espoo.fi

Kipparin päiväkoti
Osoite: Ruorimiehenkatu 7, 02320 Espoo

Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu kunnallisista päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus haluaa olla kuntalaisten korkealle arvostama ja luotettava varhaiskasvatuksen asiantuntija. Toimintamme perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Tavoitteenamme on tarjota jokaiselle varhaiskasvatuksessa olevalle lapselle hänen kehitystään vastaavaa toimintaa yhdessä kavereiden kanssa ammattitaitoisen henkilökunnan ohjauksessa. Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan