Varhaiskasvatuksen kuraattori - Kirkkonummen kunta

Kolme varhaiskasvatuksen kuraattoria ajalle 1.9.2020-31.7.2021

Kirkkonummen varhaiskasvatus on hakenut valtion erityisavustusta hankkeeseen, jossa keskitytään lasten kehityksen, oppimisen ja hyvinvoinnin tukemiseen koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi.

Hankkeessa pyritään turvaamaan erityisesti heikoimmassa asemassa olevien ja vieraskielisten sekä maahanmuuttajataustaisten lasten oppimisen, kehityksen ja hyvinvoinnin edellytykset.

Varhaiskasvatuksen kuraattori tukee lasten hyvinvointia ja myönteistä kehitystä ennaltaehkäisevällä sekä yhteisöllisyyttä tukevalla työotteella. Varhaiskasvatuksen kuraattorin työn tarkoituksena on vastata lasten sosioemotionaalisen tuen tarpeisiin ja etsiä tarkoitukseen sopivia tukimuotoja. Yhteistyötahojen kanssa tehtävän työskentelyn tavoitteena on lisätä voimavaroja sekä löytää myönteisiä ratkaisuja lapsille, perheille ja työntekijöille.
Kuraattorin tehtävänä on tehdä moniammatillista yhteistyötä kunnan muiden työntekijöiden kanssa varhaisen tuen havaitsemiseksi ja järjestämiseksi sekä matalalla kynnyksellä yhdessä huoltajien kanssa arjen asioissa.

Kelpoisuusvaatimuksena varhaiskasvatuksen kuraattorin tehtävään on sosionomin (AMK) tutkinto.

Tehtävään valitun on esitettävä rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002).

Ennakkotietona: Yksilö- ja ryhmähaastattelut järjestetään erikseen haastatteluun kutsutuille 30.7.2020 klo 9-12.

Tehtävä alkaa, mikäli kunnalle myönnetään hankkeeseen tarkoitettua valtion erityisavustusta.

Hakemukset toimitetaan 22.7 klo 12.00 mennessä kuntarekryn sähköisellä lomakkeella, työavain 301355.

Lisätietoja

http://www.kirkkonummi.fi

Tutustu työnantajaan

Tiedustelut sähköpostitse: varhaiskasvatuksen johtaja Anu Vesiluoma etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

SIVISTYS- JA VAPAA-AIKAPALVELUJEN TOIMIALA
Osoite: ., 02400 Kirkkonummi

Kirkkonummi on kaksikielinen, kasvava ja uudistuva noin 40 000 asukkaan kunta Helsingin seudulla hyvien liikenneyhteyksien varrella ja kuuluu HSL- joukkoliikenteen piiriin. Kunnassa työskentelee noin 2 300 eri alojen ammattilaista. Kirkkonummen kunta on savuton työpaikka.