Varhaiskasvatuksen kuraattori - Oulun kaupunki

Varhaiskasvatuksen kuraattori - Oulun kaupunki

Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluissa on haettavana VARHAISKASVATUKSEN KURAATTORIN tehtävä ajanjaksolle 1.8.2019 - 31.12.2020. Haettavana oleva tehtävä liittyy varhaiskasvatuksessa käynnistyvään Opetushallituksen rahoittamaan kehittämishankkeeseen, jossa yhtenä kehittämiskohteena on varhaiskasvatuksen kuraattorityön käynnistäminen.

Varhaiskasvatuksen kuraattori työskentelee sosiaalialan asiantuntijana varhaiskasvatuksen yhteisöllisessä ja lapsi- ja perhekohtaisessa hyvinvointityössä. Työ on kehittävällä työotteella toteutettavaa yhteisöllistä ja ennalta ehkäisevää hyvinvointityötä varhaiskasvatusympäristössä sekä lapsi-ja perhekeskeistä psykososiaalisen tuen järjestämiseen ja sen toteuttamiseen sisältyvää yhteistyötä lasten, huoltajien sekä tarvittavan monialaisen verkoston kanssa. Tehtävä sisältää asiantuntijakonsultaatiota, yhteisön ja ryhmien kanssa työskentelyä vanhemmuuden tukemista ja lapsi- ja perhekohtaista työskentelyä. Työn tarkoituksena on vahvistaa lapsen kasvua ja kehitystä tukevaa toimintaa, moniammatillista työskentelyä sekä tuen varhaisempaa toteuttamista varhaiskasvatuksessa.

Kuraattorin kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) mukaisesti vähintään sosiaalialle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai sosiaalityöntekijän pätevyys. Tehtävässä edellytetään kiinnostuneisuutta varhaiskasvatusympäristössä toteutettavaan lasten, perheiden ja henkilöstön kanssa tehtävään kuraattorityöhön, hyviä vuorovaikutus- ja tiimityöskentelytaitoja sekä kehittävää työotetta varhaiskasvatuksen monialaisen hyvinvointityön edistämiseksi ja vahvistamiseksi. Tehtävään valittavalta edellytämme kiinnostusta kehittää aktiivisesti varhaiskasvatusympäristön rakenteita siten, että ne tukevat lasten kasvua, kehitystä ja hyvinvointia parhaalla mahdollisella tavalla. Myös tuntemus varhaiskasvatuksesta sekä kokemus lasten ja perheiden kanssa tehtävästä työstä katsotaan eduksi.

Varhaiskasvatuksen kuraattori palkataan kaupungin oppilas- ja opiskelijahuollon palveluihin, jossa esimiehenä toimii oppilashuollon palvelupäällikkö. Toiminta-alueella työskentelevän varhaiskasvatuksen henkilöstön lisäksi oppilas- ja opiskelijahuoltopalvelut kokonaisuutena tarjoavat laajan kollegiaalisen asiantuntijaverkoston kehittämistyöhön palkattavien kuraattorin ja psykologin ja ympärille. Tehtävässä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa.

Tehtävään haetaan sähköisesti osoitteessa www.ouka.fi/tyopaikat. Mikäli hakemusta ei ole mahdollista jättää sähköisesti, toimita hakemus osoitteeseen Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite Kansankatu 55 A. Hakemuksessa on mainittava tehtäväkohtainen diaarinumero OUKA/5347/2019. Hakemukset on toimitettava 31.5.2019 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja

http://www.ouka.fi

Lisätietoja tehtävästä antavat oppilashuollon palvelupäällikkö Tuula Takalo, p. 044 703 9670 ja suunnittelija Liisa Seppänen, p. 050 568 0462 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@ouka.fi.

Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, Asiantuntijapalvelut
Osoite: 90100 Oulu

Valovoimainen Oulu – rohkea, reilu, vastuullinen. Oulu on Skandinavian pohjoinen pääkaupunki, jossa yhdistyvät luova ilmapiiri ja huipputeknologia, yrittäjyys ja taitavat tekijät, modernin merikaupungin omaperäinen kulttuuri ja elävä maaseutu. Oulussa on kunnioitettava koulutustarjonta ja Euroopan nuorin väestö sekä kykyä yhdessä rohkeasti rakentaa osaamisesta kansainvälisiä menestystarinoita. Kaikki tämä sopivan suuressa ja hyvinvoivassa kaupungissa, joka tarjoaa erinomaiset eväät onnelliseen elämään. Oulun kaupunki on noin 11 000 henkilön työpaikka.
Oulun kaupunki on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan