Tarjolla nyt monipuolinen ja ammatillisesti mielenkiintoinen laaja-alaisen varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtävä Pohjois-Leppävaarassa, jossa työkokonaisuus vaihtelee vuosittain tarpeen mukaan.

Laaja-alainen varhaiskasvatuksen erityisopettaja (lveo) vastaa työkokonaisuutensa tukea saavien lasten erityispedagogiikan suunnittelusta, toteutuksesta, arvioinnista ja kehittämisestä yhdessä varhaiskasvatuksen opettajien kanssa. Tehtävässä painottuvat inklusiivinen varhaiskasvatus lapsiryhmissä; mallittaminen, samanaikaisopetus, osa-aikainen erityisopetus ja tarkoituksenmukaisten pienryhmien toteutus yhdessä henkilökunnan kanssa sekä verkostotyö yhteistyökumppanien ja huoltajien kanssa. Laaja-alainen veo toimii erityispedagogisena asiantuntijana työkokonaisuutensa kasvatustiimien ja varhaiskasvatusyksikön johtajan tukena lasten kasvun ja oppimisen tukeen liittyvissä asioissa.

Kotiyksikkö Vallipuisto on kansainvälinen ja monimuotoinen varhaiskasvatusyksikkö, jossa on osaava ja kokenut henkilöstö, jonka kanssa laaja-alaisen varhaiskasvatuksen erityisopettajan on sujuvaa ja ammatillisesti antoisaa tehdä töitä. Työyhteisömme on pedagogisesti orientoitunut ja arjen haasteisiin ratkaisukeskeisesti suhtautuva. Arkemme nojaa hyvin suunniteltuihin rakenteisiin ja ryhmien tarkoituksenmukaiseen pienryhmätoimintaan.

Päiväkodin toiminnan lähtökohtia ovat kaikkien arvostava kohtaaminen ja toinen toisilta oppiminen. Toiminnassa keskitytään kielen oppimiseen sekä vuorovaikutustaitojen ja kaveritaitojen harjoittelemiseen. Kollegiaalista tukea saa vahvalta opettajatiimiltä ja yksikön erityisryhmässä toimivalta varhaiskasvatuksen erityisopettajalta sekä kannustavalta esimieheltä.

Vallipuiston päiväkodissa toimii 6 lapsiryhmää. Henkilöstöömme kuuluu 10 varhaiskasvatuksen opettajaa ja 9 varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa. Päiväkotimme sijaitsee Pohjois-Leppävaarassa keskeisellä paikalla hyvien liikenneyhteyksien varrella ja monipuolisten liikunta- ja kulttuuripalveluiden keskellä.

Toiminnassamme edistämme kestävää kehitystä, ohjaten lapsia kohtuulliseen ja vastuulliseen elämäntapaan.

Espoon varhaiskasvatussuunnitelma ja valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma ohjaavat kaikkea toimintaamme päivittäin.

Johtamisen hyveinä toteutamme erityisesti kuuntelevuutta ja keskustelevuutta ja hyvinvoiva yhteisö on yhteinen voimavaramme.

Työpaikan nimi: Vallipuiston päiväkoti
Työaika: 38 h 15 min/viikko
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Haku täytetään heti soveltuvan hakijan löydettyä.

Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus
Varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus. Lisäksi suoritettuna erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot.

tai

Kasvatustieteen maisteri pääaineena erityispedagogiikka (varhaiserityisopettajan koulutus).
Haussa huomioidaan myös juuri valmistuvat varhaiskasvatuksen erityisopettajat.

Tehtävässä edellytetään aktiivista työotetta ja hyviä vuorovaikutustaitoja.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Tartuntatautilaki velvoittaa alle kouluikäisten kanssa työskentelevien tuberkuloositartuntariskin selvittämisen. http://www.espoo.fi/fi-FI/Tyo_ja_yrittaminen/Espoo_tyonantajana/Henkilostoedut/Espoon_kaupungin_henkiloston_tyoterveysp(9536)


Arvostamme perehtyneisyyttä positiiviseen pedagogiikkaan.

Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu kunnallisista päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Olemme kuntalaisten korkealle arvostama ja luotettava varhaiskasvatuksen asiantuntija. Toimintamme perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Avoin ja kokeileva ilmapiiri, monipuoliset koulutusmahdollisuudet, digitaalinen kehitysmyönteisyys ja laaja pedagoginen asiantuntijaverkosto tekevät työstä meillä mielekästä, kehittävää ja monipuolista. Henkilökuntaamme yhdistää vahva ammattitaito ja ymmärrys varhaiskasvatustyön merkityksellisyydestä.
Haemme yli 900 varhaiskasvatuksen opettajan joukkoon uusia osaajia kehittämään uuttaa toimintaamme. Kehittämällä toimintamme valmistaudumme jo nyt lain mukaiseen henkilöstörakenteen muutokseen.

Tervetuloa osaavaan joukkoomme!

Lisätietoja

https://www.espoo.fi/fi-fi/kasvatus_ja_opetus/varhaiskasvatus/varhaiskasvatuksen_toimipaikat/kunnalliset_paivakodit/leppavaara/vallipuiston_paivakoti

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Tehtävästä lisätietoja antaa Varhaiskasvatusyksikön johtaja Hanne Koski, hanne.koski@espoo.fi

Lisätietoja

Espoon kaupunki, Sivistystoimi, Suomenkielinen varhaiskasvatus, Leppävaaran varhaiskasvatus

Erilaisia urapolkuja ja mahdollisuuksia kehittymiseen ja kasvuun. Luotettava ja vakaa työnantaja, jolle työntekijöiden hyvinvointi on sydämen asia. Kuulostaako hyvältä? Tule töihin Espoon kaupungille!

Espoo on vireä, kehittyvä ja viihtyisä kaupunki, jossa koko perheen on hyvä asua ja kasvaa. Tarjoamme sinulle työympäristön, jossa on erinomaiset mahdollisuudet työskennellä ja kehittyä maan parhaiden osaajien joukossa, oli ammattiryhmäsi mikä tahansa. Meillä on töissä itseään kehittäviä ja sekä työstään että elämästään nauttivia ammattilaisia.

Työyhteisömme ovat monimuotoisia, kannustavia ja vastaanottavia. Tarjoamme työntekijöillemme hyvät henkilöstöedut, jotka tukevat kokonaisvaltaista hyvinvointia ja jaksamista.

Tavoitteenamme on osaava ja monimuotoinen henkilöstö, joka heijastaa espoolaista väestörakennetta. Rekrytoinnissa edistämme yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa.

Espoossa jokaisella työpäivälläsi on merkitys – kaupungin työntekijänä pääset rakentamaan yhteiskuntaa aitiopaikalta ja vaikuttamaan kaupunkilaisten arkeen. Yhdessä me luomme espoolaisille hyvä arjen, joka päivä – itseämme unohtamatta.


Osoite: Ratapölkky 1, 02650 Espoo
Espoon kaupunki - Savuton työpaikka Espoon kaupunki - Vastuullinen kesätyönantaja

Sinulle suositellut työpaikat