Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja - Sotkamon kunta

Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan määräaikainen tehtävä Aurinkoeskareiden ryhmässä ajalle 4.1.-31.7.2021.

Lastenhoitaja osallistuu lapsiryhmän kokopäiväpedagogisen toiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin yhdessä tiimin kanssa. Lastenhoitajalta edellytetään taitoa olla läsnä lasten arjessa sekä sensitiivisiä vuorovaikutustaitoja niin lasten, perheiden kuin työyhteisön kanssa toimiessa. Kelpoisuusehtona on varhaiskasvatuslain (540/2018) § 28:n mukainen kelpoisuus. Tehtävässä edellytetään kehittävää työotetta sekä joustavaa työtapaa. Vastuunottaminen pienryhmistä ja kyky havainnoida lasta ryhmässä ja yksilönä ovat tärkeitä taitoja arjessa. Kerrothan mahdollisesta erityisosaamisestasi.

Tutustu työnantajaan

Tiilikankaan päiväkodinjohtaja Minna Piirainen p. 044 750 2729
minna.h.piirainen@sotkamo.fi

Sotkamon kunta
Osoite: Tiilikankaantie 1, 88600 Sotkamo

Sotkamo on monipuolisuudellaan kuntien kärjessä. Sotkamon monipuolisuus perus-tuu hyviin palveluihin, vapaa-ajanviettomahdollisuuksiin, elinkeinoelä-män kehittämiseen ja kunnan kehittä-misaktiivisuuteen. Sotkamon kunta on vuosien mittaan saanut yrittäjämyöntei-simmän, imagoltaan parhaan, luovimman kunnan ja monet muut tunnustukset. Sotkamossa bisneksen tekemisen vireys ja luonnonläheisyys viihtyvät vierekkäin. Ota yhteyttä ja tutustu sotkamolaiseen tapaan toimia! Sotkamon kunta on savuton työpaikka.