Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja - Paimion kaupunki

Paimion kaupungin Kriivarin päiväkodissa on haettavana varhaiskasvatuksen lastenhoitajan sijaisuus ajalle 1.2. -31.12.2021

Kriivarin päiväkodissa on kolme lapsiryhmää, joista yksi on alle 3-vuotiaiden ja kaksi yli 3-vuotiaiden ryhmää.

Kelpoisuusvaatimuksena on varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus; kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava soveltuva tutkinto, joihin sisältyy tai joita on täydennetty riittävän laajoilla lasten hoidon, kasvatuksen ja opetuksen tutkinnon osilla.

Lisäksi tehtävässä tarvitaan oma-aloitteisuutta, joustavuutta, hyviä vuorovaikutustaitoja ja tehtävän edellyttämiä tietoteknisiä perustaitoja. Arvostamme varhaiskasvatuksen työkokemusta ja varhaiskasvatuksen pedagogiikan tuntemusta.

Tarjoamme kehittämismyönteisen organisaation, jossa arvostetaan yhteisöllisyyttä sekä avointa ja positiivista työskentelyilmapiiriä.

Tehtävään valitun on ennen työsuhteen alkua esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Tehtävään sisältyy 3 kuukauden koeaika.

Lisätietoja

http://www.paimio.fi

Tutustu työnantajaan

Päiväkodin johtaja Marja Niinikorpi, p.050 4371691, marja.niinikorpi@paimio.fi

Paimion kaupunki, Sivistyspalvelut, Varhaiskasvatus, Kriivarin päiväkoti
Osoite: Maurizintie 13, 21530 Paimio

Paimio on yli 10 000 asukkaan maaseutumainen kaupunki hyvien liikenneyhteyksien varrella Turun ja Salon puolivälissä. Kaupunkimme palveluksessa olevat n. 500 eri alojen ammattilaista tekevät työtään laadukkaiden ja hyvien palvelujen tarjoamiseksi asukkaillemme. Paimion kaupunki on savuton työpaikka.