Pyhärannan kunta hakee vakinaista lastenhoitajaa päiväkoti Satakieleen. Arvostamme lämminhenkistä sekä positiivista työotetta, jossa lapset kohdataan yksilöllisesti sekä kunnioittavasti. Työskentelemme lasten mielenkiinnonkohteista sekä tarpeista käsin. Leikin kehittäminen ja arvostaminen on päiväkotimme vahvuus.
Vakituisen viran kelpoisuusvaatimukset määräytyvät sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain
(272/2005) mukaisina edellytyksenä tehtävään on soveltuva sosiaali-terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto, esim. Lastenhoitaja, päivähoitaja ja lähihoitaja.
Tehtävään valitun on ennen työsopimuksen tekemistä esitettävä nähtäväksi rikosrekisteri lain 6§ 2 mom. tarkoitettu hyväksyttävä
rikosrekisteriote (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä ( 504/2002) sekä hyväksytty todistus terveydentilasta.

Tutustu työnantajaan

Päiväkodin johtaja Sari Ihalainen puh. 044 738 3431
s.p sari-johanna.ihalainen@pyharanta.fi

Pyhärannan kunta, Osaamispalvelut: kasvatus ja opetus, Varhaiskasvatus
Osoite: Pajamäentie 4, 23950 Pyhäranta

Pyhärannan varhaiskasvatus