varhaiskasvatuksen lastenhoitaja - Sotkamon kunta

Haemme ammattitaitoista varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa 1.8.2021-31.07.2022 väliseksi ajaksi Suopursujen integroituun pienryhmään.

Kelpoisuusehtona on varhaiskasvatuslain (540/2018) 28 §:n mukainen kelpoisuus. Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävänä on lasten hoidosta, kasvatuksesta ja opetuksesta huolehtiminen sekä osallistuminen lapsiryhmän kokopäiväpedagogisen toiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin yhdessä tiimin kanssa. Lastenhoitajalta edellytetään valmiutta henkilökohtaiseen avustamiseen. Arvostamme taitoa olla läsnä lasten arjessa, sensitiivisiä vuorovaikutustaitoja ja innokkuutta oman työn kehittämiseen. Vastuunottaminen pienryhmistä ja kyky havainnoida lasta ryhmässä ja yksilönä ovat tärkeitä taitoja arjessa. Kerrothan mahdollisesta erityisosaamisestasi.

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Anniina Härkönen, Tiilikankaan päiväkodin varajohtaja
p. 044 7502961, anniina.harkonen@sotkamo.fi

Lisätietoja

Sotkamon kunta, Sivistyspalvelut

Sotkamo on monipuolisuudellaan kuntien kär-jessä. Sotkamon monipuolisuus perustuu hyviin palveluihin, vapaa-ajanviettomahdollisuuksiin, elinkeinoelämän kehittämiseen ja kunnan kehit-tämisaktiivisuuteen. Sotkamon kunta on vuosien mittaan saanut yrittäjämyönteisimmän, imagol-taan parhaan, luovimman kunnan ja monet muut tunnustukset.

Sotkamon kunta on valittu kehittämään UNICEFin lapsiystävällinen kunta -mallia ensimmäisenä kuntana Kainuusta. Malli perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja kansainväliseen Child Friendly City- malliin ja se auttaa kuntia edistämään lapsen oikeuksien toteutumista. Sotkamossa halutaan kehittämistyössä kiinnittää huomiota erityisesti lasten ja nuorten osallisuu-den vahvistamiseen, hyvinvoinnin haasteiden tunnistamiseen, yhteistyöverkoston tiivistämi-seen ja harrastamisen tukemiseen. Lisäksi lapsi-vaikutusten arviointi otetaan osaksi kaikkea kunnallista päätöksentekoa.

Sotkamossa bisneksen tekemisen vireys ja luon-nonläheisyys viihtyvät vierekkäin. Ota yhteyttä ja tutustu sotkamolaiseen tapaan toimia!


Osoite: Tiilikankaantie 1, 88600 Sotkamo

Sinulle suositellut työpaikat