test
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja - Euran kunta

Euran kunta hakee varhaiskasvatuksen vastuualueelle, päiväkoti Euranrinkilän vuorohoitoon varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa 1.3.2022 alkaen. Tehtävä täytetään sijaisuutena ajalla 13.12.2021-28.2.2022 ja vakinaisesti 1.3.2022 alkaen.

Lupaamme sinulle motivoituneita työkavereita sekä päivitetyn varhaiskasvatussuunnitelman mukaista varhaiskasvatusta, jossa toimintakulttuurin kehittäminen ja positiivinen pedagogiikka ovat keskeisiä tavoitteita. Laadukkaan varhaiskasvatuksen kivijalkana arvostamme kasvattajan ja lapsen välistä hyvää ja lämmintä vuorovaikutusta, työyhteisön yhteisesti sovittua arvopohjaa sekä pedagogista työotetta. Vuorohoito edellyttää joustavaa työotetta ja mahdollisuutta tehdä työvuoroja lasten hoitoaikojen mukaisesti.

Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan peruspalkka Eurassa on 2154,29€.

Pätevyysvaatimuksena on Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus (kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava soveltuva tutkinto, joihin sisältyy tai joita on täydennetty riittävän laajoilla lasten hoidon, kasvatuksen ja opetuksen tutkinnonosilla).

Aikaisempi kokemus varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävistä katsotaan eduksi.
Tehtävän täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä nähtäväksi lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote sekä lääkärintodistus terveydentilasta.

Lisätietoja

http://www.eura.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja: päiväkodinjohtaja Satu Jokinen 044 4224473

Lisätietoja

Varhaiskasvatuspalvelut

Eura on n. 12 500 asukkaan vireä, viihtyisä, vetovoimainen ja turvallinen kunta eteläisessä Satakunnassa. Työnantajana Euran kunta tarjoaa haastavia ja monipuolisia tehtäviä ja huolehtii henkilöstönsä osaamisesta ja hyvinvoinnista. Kunnan tavoitteena on taata osaavan ja motivoituneen henkilöstön rekrytointi kunnan palvelutehtäviin. Euran kunnan henkilöstöpoliittisia arvoja ovat avoimuus, yhteisöllisyys, vuorovaikutteisuus, oikeudenmukaisuus sekä vaikuttamismahdollisuus.


Osoite: Käräjämäentie, 27510 Eura
Euran kunta - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat