Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja (4) - Rauman kaupunki

Rauman kaupungin sivistystoimiala hakee neljää varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa varhaiserityiskasvatuksen määräaikaisiin tehtäviin ajalle 3.8.2020 - 31.5.2021 tai sopimuksen mukaan. Tehtävien ensisijaiset sijoituspaikat selviävät ennen toimintakauden 2020-2021 alkua.

Lastenhoitajat tulevat työskentelemään lapsiryhmissä, joissa on useita eri syistä tukea tarvitsevia lapsia. Lastenhoitaja toimii ryhmässä opettajan rinnalla erilaisissa opetus- ja kasvatustilanteissa ennakoiden, auttaen ja tukien lapsia. Arvostamme kokemusta työskentelystä tukea tarvitsevien lasten kanssa, hyviä vuorovaikutustaitoja haastavissa kasvatustilanteissa sekä kykyä kohdata erilaisuutta.

Kelpoisuusehdot määräytyvät varhaiskasvatuslain (540/2018) § 28 tai § 75 mukaisesti. Hakemukseen on liitettävä jäljennös kelpoisuuden osoittavasta todistuksesta.

Tehtävissä noudatetaan 5 kuukauden koeaikaa.

Hakemus tulee jättää ensisijaisesti sähköisessä järjestelmässä (www.rauma.fi/rekry). Tehtävät ovat kaupunkikohtaisia ja ne saattavat vielä tulla hoidettaviksi toimialan sisäisin järjestelyin.

Valittujen on toimitettava nähtäväksi ennen tehtävän vastaanottamista rikosrekisterilain (770/1993) 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikostaustaote.

Lisätietoja rikostaustaotteesta ja sen tilaamisesta osoitteessa:
https://www.oikeusrekisterikeskus.fi/fi/index/loader.html.stx?path=/channels/public/www/ork/fi/structured_nav/asiakaspalvelu/rikosrekisteri/rikostaustaote

Lisätietoja

http://www.rauma.fi
https://www.rauma.fi/kasvatus-ja-koulutus/varhaiskasvatus/

Tutustu työnantajaan

Varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö Jaana Ahvenjärvi, puh. 044 403 6372, jaana.ahvenjarvi@rauma.fi
Mahdolliset paperihakemukset os. Rauman kaupunki, sivistystoimiala, Kanalinranta 3, PL 113, 26101 Rauma, kuoreen merkintä "Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, RAU-25-119-20". Kelpoisuuden osoittavat alkuperäiset todistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Rauman kaupunki, Sivistystoimiala, Varhaiskasvatus
Osoite: Kanalinranta 3, 26100 Rauma

Rauma on vetovoimainen 40 000 asukkaan meri- ja kulttuurikaupunki. Rauman kaupungin palveluksessa on noin 3000 työntekijää. Kehitämme aktiivisesti toimintaamme sekä organisaatio- ja palvelurakenteitamme. Henkilöstön hyvinvointi ja hyvä työilmapiiri ovat meille tärkeitä asioita.