Skip to main content
test
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja - Sotkamon kunta

Kaksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajan sijaisuutta Käpymetsän vuoropäiväkodissa ajalle 1.4.2023-28.2.2024. Toinen tehtävistä on 0-2-vuotiaiden Hiirosten ryhmässä ja toinen 3-4-vuotiaiden Kuukkeleiden ryhmässä. Työ on vuorotyötä.

Kelpoisuusehtona on varhaiskasvatuslain (540/2018) 28 §:n mukainen kelpoisuus. Työsuhteessa noudatetaan 3 kuukauden koeaikaa. Valitun tulee toimittaa ennen työsuhteen alkua hyväksyttävä rikosrekisteriote sekä todistus terveydentilasta.

Lastenhoitajana pääset osallistumaan toiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin yhdessä tiimin kanssa. Lastenhoitajalta edellytetään taitoa olla läsnä lasten arjessa sekä sensi-tiivisiä vuorovaikutustaitoja niin lasten, perheiden kuin työyhteisön kanssa toimiessa. Tehtävässä edellytetään kehittävää työotetta sekä joustavaa työtapaa. Vastuunottaminen pienryhmistä ja kyky havainnoida lasta ryhmässä ja yksilönä ovat tärkeitä taitoja arjessa. Kerrothan mahdollisesta erityisosaamisestasi.

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Reeta Niskanen, päiväkodinjohtaja 044 7502730

Lisätietoja

Käpymetsän päiväkoti

Sotkamo on monipuolisuudellaan kuntien kärjessä. Sotkamon monipuolisuus perustuu hyviin palveluihin, vapaa-ajanviettomahdollisuuksiin, elinkeinoelämän kehittämiseen ja kunnan kehittämisaktiivisuuteen. Sotkamon kunta on vuosien mittaan saanut yrittäjämyönteisimmän, imagoltaan parhaan, luovimman kunnan ja monet muut tunnustukset.

Sotkamon kunta on valittu kehittämään UNICEFin lapsiystävällinen kunta -mallia ensimmäisenä kuntana Kainuusta. Malli perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja kansainväliseen Child Friendly City- malliin ja se auttaa kuntia edistämään lapsen oikeuksien toteutumista. Sotkamossa halutaan kehittämistyössä kiinnittää huomiota erityisesti lasten ja nuorten osallisuuden vahvistamiseen, hyvinvoinnin haasteiden tunnistamiseen, yhteistyöverkoston tiivistämiseen ja harrastamisen tukemiseen. Lisäksi lapsivaikutusten arviointi otetaan osaksi kaikkea kunnallista päätöksentekoa.

Sotkamossa bisneksen tekemisen vireys ja luonnonläheisyys viihtyvät vierekkäin. Ota yhteyttä ja tutustu sotkamolaiseen tapaan toimia!


Osoite: Alkulantie 15 F, 88600 Sotkamo

Sinulle suositellut työpaikat