Skip to main content
test
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja - Kirkkonummen kunta

Kirkkonummen kunnan suomenkielinen varhaiskasvatus on saanut valtion erityisavustusta varhaiskasvatuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen lastenhoitajan lisäresurssin keinoin. Haemme varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa Nissnikun päiväkotiin ajalle 3.4.-31.7.2023.

Tavoitteena on varhaiskasvatuksen tasa-arvoisuuden, yhdenvertaisuuden sekä inklusiivisen toimintakulttuurin toteutumisen tukeminen, sekä laadukkaan varhaiskasvatuksen varmistaminen. Toteutuminen varmistetaan tasoittamalla perhetaustasta tai muista esim. sosioekonomisista syistä johtuvien erojen merkitystä lapsen oppimiseen ja hyvinvointiin lastenhoitajien lisäresurssien palkkaamisella. Varhaiskasvatuksen järjestämistä lähipalvelu periaatteella tuetaan siellä, missä tarve on suurin huomioiden tasa-arvoisuuden, yhdenvertaisuuden ja inklusiivisen toimintakulttuurin vahvistaminen. Lisäresurssoinnilla haetaan pysyviä muutoksia istutettavaksi laadukkaaseen varhaiskasvatuksen arkeen. Oikein kohdennetuilla lisäresurssoinneilla vähennetään syrjäytymisen riskiä ja tasataan oppimisen, hyvinvoinnin ja vuorovaikutukseen liittyviä eroja, ja oikeus inklusiiviseen ja lähipalvelu periaatteella toteutettavaan varhaiskasvatukseen toteutuu.

Lisäresurssi kohdennetaan päiväkoteihin, jotka sijaitsevat alueilla, jossa mahdollista eriarvoistumiskehitystä voidaan nähdä, päiväkoteihin, joissa korona on aiheuttanut koulutuksellisia tasa-arvon haasteita tai sosioemotionaalisia pulmia, myös ennakoivasti.

Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävään on kelpoinen kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava soveltuva tutkinto, johon sisältyy tai joita on täydennetty riittävän laajoilla lasten hoidon, kasvatuksen ja opetuksen tutkinnon osilla. Varhaiskasvatuslaki § 28 (540/2018) Valtioneuvoksen asetuksessa § 3 (1177/2018) määritellään soveltuvat tutkinnot.

Tarjoamme sinulle:
- Monipuolisen tehtävän, jossa sinulla on mahdollisuus tehdä työtä omalla persoonallasi.
- Ketterän, joustavan ja jatkuvasti kehittyvän toimintakulttuurin
- Hyvän työyhteisön ja osaavan esimiehen tuen
- Kasvun- ja oppimisentuen tiimin tuen työllesi: varhaiskasvatuksen erityisopettajan, varhaiskasvatuksen psykologien, kuraattorien sekä sijoittumisesi mukaisesti mahdollisesti kieli- ja kulttuuriopettajien sekä taidepedagogien osaamisen työsi tueksi.
- Kattavat koulutusmahdollisuudet
- Työterveyshuollon palvelut
- Edullisen ja monipuolisen työpaikkaruokailun

Tehtävään valitun on esitettävä rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002).

Koeaika on enintään puolet määräaikaisuuden kestosta.

Hakemukset toimitetaan 31.3.2023 klo 12.00 mennessä Kuntarekryn sähköisellä lomakkeella www.kuntarekry.fi (512300).

Lisätietoja

https://www.kirkkonummi.fi/nissnikun-paivakoti

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Tiedustelut: päiväkodin johtaja Jaana Adler puh. 050 414 0341, sähköposti etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

Lisätietoja

Nissnikun päiväkoti

Kirkkonummi on kaksikielinen, kasvava ja uudistuva yli 40 000 asukkaan kunta Helsingin seudulla hyvien liikenneyhteyksien varrella ja kuuluu HSL- joukkoliikenteen piiriin. Kunnassa työskentelee noin 1 700 eri alojen ammattilaista. Kirkkonummen kunta on savuton työpaikka.


Osoite: Nissenpolku 1, 02430 Masala

Sinulle suositellut työpaikat