Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja - Jyväskylän kaupunki

Jyväskylän kaupunki hakee määräaikaiseen työsuhteeseen vuorotteluvapaan sijaisuuteen ajalle 2.8.2021 - 28.1.2022 Nenäinniemen päiväkotikouluun

LASTENHOITAJAA

Kelpoisuusvaatimuksena lastenhoitajan tehtävään on varhaiskasvatuslain 540/2018 28 §:n mukainen kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto (lastenohjaaja), sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (lähihoitaja) tai muu vastaava soveltuva tutkinto, joihin sisältyy tai joita on täydennetty riittävän laajoilla lasten hoidon, kasvatuksen ja opetuksen tutkinnonosilla. Lisäksi kelpoisuusehdot täyttävät varhaiskasvatuslain 540/2018 henkilöstöä koskevan siirtymäsäännöksen mukaiset hakijat. Odotamme myös positiivista ja kehittävää työotetta sekä hyviä vuorovaikutustaitoja.

Vuorotteluvapaan sijaiseksi voidaan palkata henkilö, joka on
- ollut työttömänä työnhakijana TE-toimistossa vähintään 90 kalenteripäivää sijaisuutta edeltäneiden 14 kuukauden aikana TAI
- yhden päivän työttömänä ennen sijaisuuden alkua oleva alle 30-vuotias, jonka ammatti- tai korkeakoulututkinnon suorittamisesta on kulunut enintään vuosi TAI
- yhden päivän työttömänä ennen sijaisuuden alkua oleva alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti (KVTES).

Tehtävä alkaa 2.8.2021. Tehtävässä noudatetaan koeaikaa. Tehtävään valittun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen lasten kanssa työskentelevän rikostaustan selvittämiseksi tarpeellinen rikosrekisterin ote, joka ei saa olla 6 kk vanhempi.

Jyväskylän kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja

http://www.jyvaskyla.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

päiväkodin johtaja Kirsi Jonninen, puh. 040 528 0561 tai sähköpostitse: etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi

Lisätietoja

Varhaiskasvatus

Jyväskylän kaupungissa on avoin ja keskusteleva työkulttuuri. Meitä on noin 7000 työntekijää. Peruspilareitamme ovat yhteistyökyky ja rohkeus sekä sivistys ja suvaitsevaisuus. Haluamme olla jatkuvassa liikkeessä, jalat vahvasti maassa ja katse rohkeasti maailmalla. Jyväskylä on älyn ja sydämen sivistyksen keskus. Toimimme tavoitteellisesti ja tartumme asioihin - hyväntuulisesti ja innostavasti.


Osoite: 40100 Jyväskylä
Jyväskylän kaupunki - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat