Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja kiertävän varahenkilön tehtävään, Lansantien päiväkoti - Espoon kaupunki

Kuvaus tehtävästä: Etsimme sensitiivistä ja työyhteisötaidoiltaan ratkaisukeskeistä sekä positiivisella asenteella varustettua varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa kiertävän varahenkilön tehtävään. Kotiyksikkönä toimii Lansantien päiväkoti, Kilossa. Työ ajoittuu klo 7-17 välille pääsääntöisesti.
Tehtäviin kuuluu henkilökunnan sijaistaminen yksiköiden ryhmissä, yhdessä sovituin aikatauluin.

Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävät painottuvat hoito- ja huolenpitotehtäviin, huoltajien kanssa tehtävään yhteistyöhön sekä varhaiskasvatuksen opettajan kanssa yhteistyössä suunnitellun pedagogisen toiminnan toteuttamiseen, arviointiin ja kehittämiseen.
Turvallisessa ja kannustavassa ilmapiirissa tuemme lapsen kokonaisvaltaista kasvua ja oppimisen edellytyksiä, jossa lasten osallisuudella ja luovuudella on keskeinen merkitys. Haluamme tarjota lapsille hoitopäivän aikana positiivisia onnistumisen kokemuksia sekä myönteisiä elämyksiä. Arvostamme leikkiä ja tutkimusta lapsen luontaisena tapana oppia.

Tarjoamme sinulle vaihtelevan ja monipuolisen työn erilaisissa lapsiryhmissä sekä hyvän kollegiaalisen tuen. Kiertävälle varahenkilölle maksetaan 41,71€/kk erillistä lisää tehtävän luonteen vuoksi. Työ ajoittuu klo 7-17 välille pääsääntöisesti.

Haemme työyhteisöömme motivoitunutta ja kehittämisestä kiinnostunutta, innostuneen työnotteen omaavaa varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa. Toivomme sinut lämpimästi tervetulleeksi joustavaan työyhteisöömme.

Työpaikan nimi: Lansantien päiväkoti

Työaika: 38h 45 min. /viikko

Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus.

Tehtävään soveltuva kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto, esim. lastenhoitaja, päivähoitaja ja lähihoitaja (lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma).

Tehtävässä edellytetään riittävää suomen kielen taitoa sekä joustavuutta reagoida nopeisiin muutoksiin.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Tartuntatautilaki velvoittaa alle kouluikäisten kanssa työskentelevien tuberkuloositartuntariskin selvittämisen. http://www.espoo.fi/fi-FI/Tyo_ja_yrittaminen/Espoo_tyonantajana/Henkilostoedut/Espoon_kaupungin_henkiloston_tyoterveysp(9536)

Arvostamme kokemusta tukea saavien lasten sekä monikielisten perheiden kanssa työskentelystä.

Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu kunnallisista päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Haluamme olla kuntalaisten korkealle arvostama ja luotettava varhaiskasvatuksen asiantuntija. Toimintamme perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Avoin ja kokeileva ilmapiiri, monipuoliset koulutusmahdollisuudet, digitaalinen kehitysmyönteisyys ja laaja pedagoginen asiantuntijaverkosto tekevät työstä meillä mielekästä, kehittävää ja monipuolista. Henkilökuntaamme yhdistää vahva ammattitaito ja ymmärrys varhaiskasvatustyön merkityksellisyydestä.

Tervetuloa osaavaan joukkoomme!

Tutustu työnantajaan
  • Espoon kaupunki, Sivistystoimi, Suomenkielinen varhaiskasvatus, Leppävaaran varhaiskasvatus
  • TyöpaikkaVakinainenKokoaikatyö
  • ESPOO-03-1669-20
  • 1.9.2020
  • Tehtäväkohtainen palkka: 2148,18€/kuukausi
  • 29.7.2020 - 10.8.2020 15:45
  • VarhaiskasvatusOpetus- ja kulttuurialaEspooUusimaa

Tehtävästä lisätietoja antaa varhaiskasvatusyksikön johtaja Diana Pavel p. 040 5514959

Espoon kaupunki, Sivistystoimi, Suomenkielinen varhaiskasvatus, Leppävaaran varhaiskasvatus
Osoite: Edelfeltinkuja 2, 02610 Espoo

Espoo on yli 290 000 ihmisen kotikaupunki. Suomen toiseksi suurimpana kaupunkina Espoo on elävä, kasvava, kehittyvä ja viihtyisä asuinpaikka.

Tarjoamme asukkaillemme monipuoliset palvelut, hyvät liikenneyhteydet, hyvin hoidetut viher- ja ulkoilualueet, hyvät koulutusmahdollisuudet ja monia muita ihmisten hyvinvoinnille tärkeitä asioita.

Espoossa yhdistyy huippuosaaminen, monipuolinen luonto sekä viihtyisät ja turvalliset asuinalueet. Me tarjoamme kannustavan työympäristön, jossa on erinomaiset mahdollisuudet työskennellä ja kehittyä.

Espoon kaupungin tavoitteena on osaava ja monimuotoinen henkilöstö, joka heijastaa espoolaista väestörakennetta. Rekrytoinnissa edistämme yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa.

Haluamme, että viihdyt Espoossa ja pääset kehittymään maan parhaiden osaajien joukossa.

Espoon kaupunki on savuton työpaikka.