Etsimme iloiseen joukkoomme lastenhoitajaa esiopetusryhmään!

Esiopetusryhmä toimii jaettuna kahteen 12:n lapsen ryhmään ja työtehtävät jakautuvat kahdelle opettajalle sekä kahdelle lastenhoitajalle. Syksyn aikana ryhmissä on painotettu matemaattisten taitojen opettamista toiminnallisin menetelmin. Toiminnallisuus ylipäätään on keskeinen opetusmenetelmä.

Kiltakallion lastentalo sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien varrella mutta suojaisalla paikalla Espoon keskuksessa. Lähistöllä on mm. kirjasto ja puistoja sekä mahdollisuus retkeillä lasten kanssa metsissä.

Esimiehen lisäksi henkilösötn tukena toimivat kieli- ja kulttuuriopettaja sekä laaja-alainen varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Yksikössä on kuluvalla kaudella ollut kehittämiskohteena pedagoginen dokumentointi.

Työpaikan nimi: Kiltakallion lastentalo
Työaika: 38 h 15 min/viikko
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus


Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus.
Tehtävään soveltuva kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto, esim. lastenhoitaja, päivähoitaja ja lähihoitaja (lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma).

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Tartuntatautilaki velvoittaa alle kouluikäisten kanssa työskentelevien tuberkuloositartuntariskin selvittämisen. http://www.espoo.fi/fi-FI/Tyo_ja_yrittaminen/Espoo_tyonantajana/Henkilostoedut/Espoon_kaupungin_henkiloston_tyoterveysp(9536)

Arvostamme sensitiivistä työotetta sekä pedagogista osaamista. Hyvät vuorovaikutus- ja tiimityötaidot ovat eduksi jokapäiväisessä työssä.

Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu kunnallisista päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Haluamme olla kuntalaisten korkealle arvostama ja luotettava varhaiskasvatuksen asiantuntija. Toimintamme perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Avoin ja kokeileva ilmapiiri, monipuoliset koulutusmahdollisuudet, digitaalinen kehitysmyönteisyys ja laaja pedagoginen asiantuntijaverkosto tekevät työstä meillä mielekästä, kehittävää ja monipuolista. Henkilökuntaamme yhdistää vahva ammattitaito ja ymmärrys varhaiskasvatustyön merkityksellisyydestä.

Tervetuloa osaavaan joukkoomme!

Lisätietoja

https://www.espoo.fi/fi-FI/Kasvatus_ja_opetus/Varhaiskasvatus/Varhaiskasvatuksen_toimipaikat/Kunnalliset_paivakodit/Espoon_keskus/Kiltakallion_lastentalo

Tutustu työnantajaan

Tehtävästä lisätietoja antaa varhaiskasvatusyksikön johtaja Linda Niskanen, p. 040 506 5420

Espoon kaupunki, Sivistystoimi, Suomenkielinen varhaiskasvatus, Espoon keskuksen varhaiskasvatus
Osoite: Lippurinne 3, 02770 Espoo

Espoo on yli 290 000 ihmisen kotikaupunki. Suomen toiseksi suurimpana kaupunkina Espoo on elävä, kasvava, kehittyvä ja viihtyisä asuinpaikka.

Tarjoamme asukkaillemme monipuoliset palvelut, hyvät liikenneyhteydet, hyvin hoidetut viher- ja ulkoilualueet, hyvät koulutusmahdollisuudet ja monia muita ihmisten hyvinvoinnille tärkeitä asioita.

Espoossa yhdistyy huippuosaaminen, monipuolinen luonto sekä viihtyisät ja turvalliset asuinalueet. Me tarjoamme kannustavan työympäristön, jossa on erinomaiset mahdollisuudet työskennellä ja kehittyä.

Espoon kaupungin tavoitteena on osaava ja monimuotoinen henkilöstö, joka heijastaa espoolaista väestörakennetta. Rekrytoinnissa edistämme yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa.

Haluamme, että viihdyt Espoossa ja pääset kehittymään maan parhaiden osaajien joukossa.

Espoon kaupunki on savuton työpaikka.