Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, Koulumestarin päiväkoti - Espoon kaupunki

Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, Koulumestarin päiväkoti - Espoon kaupunki

Tehtävän kuvaus: lastenhoitajan tehtävät Koulumestarin aktiivisen oppimisen päiväkodissa, esiopetusryhmässä.
Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuusTehtävään soveltuva kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto, esim. lastenhoitaja, päivähoitaja ja lähihoitaja (lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma).
Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja ja kiinnostusta aktiivisen oppimisen ideasta.
Arvostamme kiinnostusta Koulumestarin koulun kanssa tehtävään yhteistyöhön.

Varhaiskasvatusyksikön johtaja Soili Latvala 046 877 2438 etunimi.sukunimi@espoo.fi Varhaiskasvatusyksikön johtaja Marika Ruismäki 046 877 1137 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Koulumestarin päiväkoti
Osoite: Muuralanpiha 3, 02770 Espoo

Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu kunnallisista päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus haluaa olla kuntalaisten korkealle arvostama ja luotettava varhaiskasvatuksen asiantuntija. Toimintamme perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Tavoitteenamme on tarjota jokaiselle varhaiskasvatuksessa olevalle lapselle hänen kehitystään vastaavaa toimintaa yhdessä kavereiden kanssa ammattitaitoisen henkilökunnan ohjauksessa. Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan