Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, Leppäsillan päiväkoti, sijaisuus, 2 tehtävää - Espoon kaupunki

Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, Leppäsillan päiväkoti, sijaisuus, 2 tehtävää - Espoon kaupunki

Tehtävän kuvaus: Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävät Leppäsillan päiväkodissa. Olemme tiivis ja lämmin yhteisö. Turvallisessa, kannustavassa ja lasta kunnioittavassa ilmapiirissä lapsi saa kasvaa ja kehittyä omien valmiuksiensa ja kehitystasonsa mukaisesti.Tarjoamme lapselle monipuolista varhaiskasvatusta, joka perustuu valtakunnallisiin varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetussuunnitelman perusteisiin, sekä Espoon varhaiskasvatussuunnitelmaan ja esiopetuksen opetussuunnitelmaan.Toimintatapamme mahdollistaa lapsen osallisuuden toteutumisen. Keskeiset työskentelytapamme ovat leikki ja pienryhmätoiminta, jossa otetaan huomioon lapsen ikä, kehitysvaiheet ja kiinnostuksen kohteet. Aikuiset ovat lasta varten. Muokkaamme jatkuvasti toimintatapojamme. Kannustamme, tuemme ja ohjaamme lasten aktiivista liikkumista sisällä ja ulkona.Päiväkodissamme on tällä hetkellä varhaiskasvatusta ja esiopetusta 1-6-vuotiaille lapsille.Vuonna 1987 perustettu päiväkoti sijaitsee Karakalliossa hyvien liikenneyhteyksien äärellä.
Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuusTehtävään soveltuva kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto, esim. lastenhoitaja, päivähoitaja ja lähihoitaja (lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma).
Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään hyviä tiimi ja vuorovaikutustaitoja.
Arvostamme monipuolista työkokemusta eri-ikäisten lasten parissa.

Varhaiskasvatusyksikön johtaja Tuula Wikberg 050 325 8631 29.7.2019 alkaen

Leppäsillan päiväkoti
Osoite: Pääskyskuja 11 A, 02620 Espoo

Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu kunnallisista päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus haluaa olla kuntalaisten korkealle arvostama ja luotettava varhaiskasvatuksen asiantuntija. Toimintamme perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Tavoitteenamme on tarjota jokaiselle varhaiskasvatuksessa olevalle lapselle hänen kehitystään vastaavaa toimintaa yhdessä kavereiden kanssa ammattitaitoisen henkilökunnan ohjauksessa. Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan