Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, Leppävaaran asukaspuisto - Espoon kaupunki

Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, Leppävaaran asukaspuisto - Espoon kaupunki

Tehtävän kuvaus: Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävät Leppävaaran asukaspuistossa.Asukaspuisto on monimuotoinen avoimen varhaiskasvatuksen työympäristö, jossa tehtäviin kuuluu muun muassa perheiden päivittäinen kohtaaminen ja keskustelu arjen asioista, puiston ohjatusta toiminnasta vastaaminen ja koululaisten ohjaaminen iltapäivisin yhdessä puiston toisen työntekijän kanssa. Työympäristönä asukaspuisto mahdollistaa työntekijälle päivittäisen ulkoilun ja työskentelyn vauvasta vaariin ulottuvan laajan asiakaskunnan kanssa.Osa työstä tapahtuu mahdollisesti muualla kuin asukaspuistossa (esimerkiksi viereisessä päiväkodissa) kulloisenkin toiminnan tarpeen mukaan.Tervetuloa mukaan joukkoomme!
Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuusTehtävään soveltuva kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto, esim. lastenhoitaja, päivähoitaja ja lähihoitaja (lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma).
Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään omatoimisuutta, ryhmänhallintataitoja sekä kykyä kohdata sensitiivisesti eri-ikäisiä perheenjäseniä.
Arvostamme kokemusta varhaiskasvatuksesta sekä uuden varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesta toiminnasta.

Varhaiskasvatusyksikön johtaja Hanne Koski 040 509 7074 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Leppävaaran asukaspuisto
Osoite: Pikkulinnunreitti 16, 02650 Espoo

Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu kunnallisista päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus haluaa olla kuntalaisten korkealle arvostama ja luotettava varhaiskasvatuksen asiantuntija. Toimintamme perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Tavoitteenamme on tarjota jokaiselle varhaiskasvatuksessa olevalle lapselle hänen kehitystään vastaavaa toimintaa yhdessä kavereiden kanssa ammattitaitoisen henkilökunnan ohjauksessa. Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan