Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, Pyynpään pk - Rauman kaupunki

Haemme varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa määräaikaisesti ajalle 2.8.2021-31.5.2022, ensisijaisena sijoituspaikkana Pyynpään päiväkoti.

Tehtävä on osa-aikainen, 50 % työajalla.

Varhaiskasvatuksen lastenhoitajana huolehdit lasten hoidosta, huolenpidosta ja kasvatuksesta. Teet yhteistyötä työyhteisösi jäsenten ja lasten huoltajien kanssa päivittäin. Sinulla on hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot, omaat kyvyn havainnoida lasta yksilönä ja ryhmässä sekä osaat ottaa huomioon lapsen tarpeet arjessa.

Kelpoisuusvaatimuksena varhaiskasvatuslain (540/2018) § 28, § 75 mukainen kelpoisuus, kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava soveltuva tutkinto, joihin sisältyy tai joita on täydennetty riittävän laajoilla lasten hoidon, kasvatuksen ja opetuksen tutkinnon osilla.

Tehtävässä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa.

Hakemus tulee jättää ensisijaisesti sähköisessä järjestelmässä (www.rauma.fi/rekry). Tehtävä on kaupunkikohtainen ja se saattaa vielä tulla hoidettavaksi toimialan sisäisin järjestelyin.

Valitun on toimitettava nähtäväksi ennen tehtävän vastaanottamista rikosrekisterilain (770/1993) 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikostaustaote.

Lisätietoja rikostaustaotteesta ja sen tilaamisesta osoitteessa:
https://www.oikeusrekisterikeskus.fi/fi/index/palvelut/rikosrekisteriote/rikostaustaotelastenkanssatoimimiseen.html

Lisätietoja

http://www.rauma.fi
https://peda.net/rauma/päiväkodit/pp

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Pyynpään päiväkodin vs. johtaja Jaana Eriksson-Kuromaa, puh. 044 793 4586 tai jaana.eriksson-kuromaa@rauma.fi
Mahdolliset paperihakemukset os. Rauman kaupunki, sivistystoimiala, Kanalinranta 3, PL 113, 26101 Rauma, kuoreen merkintä "Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, osa-aikainen, Pyynpään päiväkoti, RAU-25-110-21".
Kelpoisuuden osoittavat alkuperäiset todistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Lisätietoja

Rauman kaupunki, Sivistystoimiala, Varhaiskasvatus, Pyynpään päiväkoti

Rauma on vetovoimainen 40 000 asukkaan meri- ja kulttuurikaupunki. Rauman kaupungin palveluksessa on noin 3000 työntekijää. Kehitämme aktiivisesti toimintaamme sekä organisaatio- ja palvelurakenteitamme. Henkilöstön hyvinvointi ja hyvä työilmapiiri ovat meille tärkeitä asioita. Rauman kaupunki on savuton työpaikka.


Osoite: Pyyvahe 3, 26100 Rauma

Sinulle suositellut työpaikat