Skip to main content
test
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, Rukan päiväkoti - Kuusamon kaupunki

Kuusamon kaupungin kasvatus- ja sivistystoimi julistaa haettavaksi

varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävän 1.8.2022 alkaen toistaiseksi.

Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävät varhaiskasvatuksen yksikössä. Sijoituspaikkana Rukan päiväkoti.

Lastenhoitaja on mukana ryhmän laadukkaan pedagogiikan suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioimisessa yhdessä moniammatillisen tiimin kanssa.
Suunnittelu lähtee lasten tarpeista ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteista. Vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö on tärkeää.

Turvallisessa, kannustavassa ja positiivisessa ilmapiirissä tuemme lapsen kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimisen edellytyksiä. Ylläpidämme avointa ja keskustelevaa vuorovaikutusta vanhempien sekä henkilökunnan kesken.
Tehtävässä sinulta edellytetään hyviä vuorovaikutus-, tiimityöskentely- ja organisointitaitoja sekä motivaatiota varhaiskasvatuksen kehittämiseen.

Lastenhoitajan kelpoisuusehdot määräytyvät varhaiskasvatuslain 28 §:n mukaisesti, kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava soveltuva tutkinto, joihin sisältyy tai joita on täydennetty riittävän laajoilla lasten hoidon, kasvatuksen ja opetuksen tutkinnon osilla.

Lisäksi edellytetään:
- Kuusamon varhaiskasvatussuunnitelman tuntemista
- lasten varhaiskasvatussuunnitelmien ja niihin liittyviin keskusteluihin osallistumista sekä lapsi ja
ryhmäkohtaisten vasujen toteuttamista
- kykyä suunnitella, kehittää ja arvioida varhaiskasvatusta
- taitoa toimia lapsilähtöisesti ja lapsen osallisuutta arvostavasti
- tiimityötaitojen osaamista ja hyviä vuorovaikutustaitoja
- valmiutta työskennellä vuorotyössä mm. ilta- ja viikonlopputyö
- joustavaa ja vastuullista työtapaa
- avointa suhtautumista vaihtuviin ja erilaisiin arjen tilanteisiin

Haluaisimme varhaiskasvatuksen joukkoomme yhteistyökykyisiä, aktiivisia, myönteisiä ja innostuneita lastenhoitajia.

Valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 edellyttämä hyväksyttävä rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista.
Tehtävässä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Hakemukset tulee tehdä ensisijaisesti sähköisesti internetin kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi. Työavain nro 450546. Sähköisen hakemuksen liitteeksi tulee skannata kelpoisuuden osoittavat todistukset.
Vaihtoehtoisesti hakemuksen voi toimittaa osoitteella: Kuusamon kaupunki/varhaiskasvatus, PL 9, 93601 KUUSAMO. Alkuperäiset todistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Lisätietoja

http://www.kuusamo.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja antaa varhaiskasvatuksen aluejohtaja
Marjo Lämsä, p. 040 860 8637
sähköposti: etunimi.sukunimi@kuusamo.fi

Lisätietoja

Kuusamon kaupunki, Kasvatus- ja sivistystoimi, varhaiskasvatus, Rukan päiväkoti

Kaikkien aikojen Kuusamo, Pohjolan luontopääkaupunki Kuusamo työllistää n. 1200 työntekijää, joista 80 % on perusturvan ja kasvatus- ja sivistystoimen alaisuudessa. Kuusamo - aktiivinen luontokaupunki - on vetänyt ihmisiä puoleensa jo vuosisatoja. Kukapa uskoisi, että erämaassa ainutlaatuisen luonnon keskellä sykkii jatkuvasti kehittyvä, monipuolisten palveluiden kaupunkikeskus. Kuusamon julkiset ja yksityiset palvelut ovat jo pitkään vastanneet niin määrältään kuin laadultaan keskikokoisen kaupungin palveluja. Hallinnollisesti Kuusamo kuuluu Koillismaan seutukuntaan ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan. Kuusamon kaupunki on savuton työpaikka 1.1.2014 alkaen.


Osoite: Uunikulmantie, 93830 Rukatunturi

Sinulle suositellut työpaikat