Skip to main content
test
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja Sevettijärven koltansaamen kielipesä - Inarin kunta

Varhaiskasvatuksen hoito- ja kasvatustehtävät

Hae lastenhoitajaksi Sevettijärvelle koltansaamen kielipesään 28.3.2024 klo 15.00 mennessä

Haemme uudelleen kahta varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa vakinaiseen työsuhteeseen. Lastenhoitajien toimien tämänhetkinen sijoituspaikka on Sevettijärvellä sijaitseva koltansaamen kielipesä. Toiseen lastenhoitajan toimeen sisältyy vastaavan lastenhoitajan tehtävät, johon sisältyy kielipesän päivittäisestä toiminnasta vastaaminen. Vakinaisissa tehtävissä vaaditaan koltansaamenkielen taito, joka tulee osoittaa joko virallisella kielitutkinnolla tai muulla luotettavalla selvityksellä.

Varhaiskasvatuksen lastenhoitajana olet tärkeä osa kielipesän tiimiä ja huolehdit pedagogiikan suunnittelusta, toteutuksesta, arvioinnista ja kehittämisestä yhteistyössä toisen lastenhoitajan kanssa. Arvostamme varhaiskasvatussuunnitelman mukaista kehittävää työotetta, myönteistä ajattelua sekä kannustavaa ja sitoutunutta ammattilaista, jolla on hyvät tiimityötaidot. Työkokemus sekä perehtyminen lasten kielen elvytyksen menetelmiin katsotaan eduksi. Tarjoamme sinulle kilpailukykyisen palkan lisäksi monipuolisen tehtävän työyhteisössä, jossa on mahdollisuus osaamisen ja kielitaidon kehittämiseen sekä Inarin kunnan henkilöstöedut. Sevettijärven kielipesä toimii Sevettijärven koulun yhteydessä, jonne on valmistumassa vuoden 2025 aikana uudet toimitilat.

Kelpoisuusvaatimuksena varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävään on varhaiskasvatuslain (540/2018) 28 §:n mukainen kelpoisuus; tehtävään soveltuva kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (lasten ja nuorten kasvatus ja hoito) tai muu vastaava soveltuva tutkinto. Hakijoista otetaan huomioon myös kevään 2024 aikana valmistuvat. Tehtävään pätevöittävän tutkinnon on oltava valmis viimeistään 30.6.2024. Mikäli toimiin ei saada rekrytoitua sekä kelpoisuusehdot täyttävää että koltansaamenkielentaitoista työntekijää, voidaan tehtäviin valita lastenhoitajan tehtäviin soveltuva henkilö määräaikaisesti ajalle 1.8.2024-31.7.2025. Tarvittaessa työnantaja voi järjestää mahdollisuuden suorittaa lastenhoitajan kelpoisuuden mukainen tutkinto oppisopimuskoulutuksena tai tarjota mahdollisuutta palkalliseen koltansaamenkielen koulutukseen, mikäli hakija täyttää muutoin lastenhoitajan tehtävän kelpoisuusehdot. Työaika on keskimäärin 38 h 15 min/vko. Lastenhoitajan tehtäväkohtainen kuukausipalkka on 2407,98 euroa, vastaavalla lastenhoitajalla 2458,98 euroa. Lisäksi maksetaan Inarilisä 3 %, kokemuslisät sekä mahdolliset muut lisät (mm. saamen kielilisä) ja Kvtes:n mukaiset etuudet. Tehtävä alkaa 1.8.2024 tai sopimuksen mukaan.

Hakemukset toimitetaan www.kuntarekry.fi -sivuston kautta. Mikäli sähköistä hakemusta ei ole mahdollista tehdä, toimitetaan hakemus määräaikaan mennessä osoitteella: Inarin kunta, varhaiskasvatus, Piiskuntie 2, 99800 Ivalo. Aikaisemmat hakijat huomioidaan toimia täytettäessä.

Hakuajan päätyttyä pidetään työhaastattelut 5-8.4.2024, johon lähetämme kutsut erikseen. Kelpoisuuden osoittavat todistukset sekä CV tai ansioluettelo ja muut todistukset toimitetaan pyydettäessä.

Toimeen valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan (T- lomake) sekä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote. Tehtävässä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa. Inarin kunta on savuton työyhteisö.

Lisätietoja

http://www.inari.fi
http://www.inari.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Varhaiskasvatusyksikön johtaja vs. Marja Helander puh. 040 7441210
Varhaiskasvatusjohtaja Pirkko Saarela puh. 040 7441259
sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@inari.fi

Lisätietoja

Inarin kunta, Sivistysosasto, Varhaiskasvatus

Inari on Suomen suurin kunta. Sen voimavara on mahtava luonto, josta voi olla aidosti ylpeä. Inarin helmi ja aarreaitta on ainutlaatuinen ja karun kaunis Inarijärvi, joka on Suomen kolmanneksi suurin järvi. Luontoarvojen ja puhtauden ympärille rakentuva lappilainen elämäntyyli kiinnostaa ja vetää puoleensa.

Inari on taloudellisesti menestyvä ja elinvoimainen kasvukunta Pohjois-Lapissa. Inarissa puhutaan kolmea saamenkieltä ja saamelaiskulttuuri on luonteenomainen ja merkittävä osa aluettamme. Meiltä on hyvät liikenneyhteydet sekä linja-autolla maakuntakeskukseen Rovaniemelle että suorilla päivittäisillä lennoilla pääkaupunkiseudulle. Inarin kunnan talouden vahvin tukijalka on matkailu, lisäksi elinkeinotoimintaa on esimerkiksi arktisessa testaamisessa. Inarissa on neljä upeaa vuodenaikaa, ainutlaatuinen luonto ja hyvät mahdollisuudet ulkoiluharrastuksiin. Kunnan kokoon nähden meillä on hyvät palvelut.

Inarin kunta on noin 300 hengen työyhteisö. Tehtävä sijoittuu sivistystoimeen, jossa on töissä noin 230 henkilöä. Sivistysosaston tehtäväkenttä on varhaiskasvatus, perus- ja lukio-opetus, vapaa-sivistystyö ja kuntalaisten hyvinvointi.

Inarin kunnan varhaiskasvatuksessa painotamme ympäristö- ja luontokasvatusta, kielten rikkautta sekä liikunnan merkitystä lapsen kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen. Inarin varhaiskasvatuksen keskeiset toimintakulttuurin tavoitteet ovat lapsen hyvä kasvuilmapiiri sekä hyvä työilmapiiri.

https://www.esitteemme.fi/elinvoimainen-luonnostaan/MailView/ https://www.youtube.com/watch?v=CtQdxh2s2Ls https://www.youtube.com/watch?v=TcsMDhdz4Cw https://www.youtube.com/watch?v=O7U74fe3OW0&t=1s


Osoite: Sevettijärventie 9076, 99800 Ivalo
Inarin kunta - Savuton työpaikka Inarin kunta - Vastuullinen kesätyönantaja

Sinulle suositellut työpaikat