Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, sijaisuus, Friisilän päiväkoti - Espoon kaupunki

Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, sijaisuus, Friisilän päiväkoti - Espoon kaupunki

Tehtävän kuvaus: Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävät lapsiryhmässä Friisilän päiväkodissa.
Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuusTehtävään soveltuva kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto, esim. lastenhoitaja, päivähoitaja ja lähihoitaja (lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma).
Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja, joustavaa asennetta, hyviä palautteen anto- ja vastaanottotaitoja.
Arvostamme kokemusta lastenhoitajan työstä.

Varhaiskasvatusyksikön johtaja Marina Primietta 046-8771122

Friisilän päiväkoti
Osoite: Friisinniityntie 21-23, 02240 Espoo

Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu kunnallisista päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus haluaa olla kuntalaisten korkealle arvostama ja luotettava varhaiskasvatuksen asiantuntija. Toimintamme perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Tavoitteenamme on tarjota jokaiselle varhaiskasvatuksessa olevalle lapselle hänen kehitystään vastaavaa toimintaa yhdessä kavereiden kanssa ammattitaitoisen henkilökunnan ohjauksessa. Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan