Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, sijaisuus, Veturin päiväkoti - Espoon kaupunki

Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, sijaisuus, Veturin päiväkoti - Espoon kaupunki

Tehtävän kuvaus: Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävät alle 3-vuotiaiden lasten ryhmässä. Veturin päiväkoti on kahden lapsiryhmän pieni päivähoitoyksikkö.Toiminnassa panostamme lapsen hyvinvoinnin edistämiseen sekä hyvään yhteistyöhön vanhempien kanssa. Turvallisessa ja kannustavassa ilmapiirissa tuemme lapsen kokonaisvaltaista kasvua ja oppimisen edellytyksiä, jossa lasten osallisuudella ja luovuudella on keskeinen merkitys. Haluamme tarjota lapsille hoitopäivän aikana positiivisia onnistumisen kokemuksia sekä myönteisiä elämyksiä. Arvostamme leikkiä ja tutkimusta lapsen luontaisena tapana oppia.Haemme työyhteisöömme motivoitunutta ja kehittämisestä kiinnostunutta, innostuneen työnotteen omaavaa varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa. Toivotamme sinut lämpimästi tervetulleeksi joustavaan työyhteisöömme.
Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuusTehtävään soveltuva kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto, esim. lastenhoitaja, päivähoitaja ja lähihoitaja (lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma).
Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja ja sensitiivistä tapaa työskennellä lasten kanssa sekä vasun perusteiden mukaiseen toimintaan sitoutumista ja innostusta kehittämisestä.
Arvostamme aikaisempaa työkokemusta, joustavuutta, ideoita ja mukavaa, mutta sitoutunutta otetta varhaiskasvatustyöhön.

Varhaiskasvatusyksikön johtaja Diana Pavel 040 551 4959 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Veturin päiväkoti
Osoite: Kilonpuistonkatu 3, 02610 Espoo

Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu kunnallisista päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus haluaa olla kuntalaisten korkealle arvostama ja luotettava varhaiskasvatuksen asiantuntija. Toimintamme perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Tavoitteenamme on tarjota jokaiselle varhaiskasvatuksessa olevalle lapselle hänen kehitystään vastaavaa toimintaa yhdessä kavereiden kanssa ammattitaitoisen henkilökunnan ohjauksessa. Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan