Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, varahenkilö, Kilonpuiston lastentalo - Espoon kaupunki

Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, varahenkilö, Kilonpuiston lastentalo - Espoon kaupunki

Tehtävän kuvaus: Varhaiskasvatuksen varahenkilön tehtävät. Yksikössämme on 1-6 -vuotiaiden lasten ryhmiä, joista kahdessa toimii esiopetus. Lisäksi meillä on avoimessa päiväkodissa luontokerho kahtena aamupäivänä viikossa. Varahenkilön tehtävässä maksetaan erillislisä 41,21 €/kk. Työn aloitus sopimuksen mukaan.
Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuusTehtävään soveltuva kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto, esim. lastenhoitaja, päivähoitaja ja lähihoitaja (lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma).
Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään iloista ja kehittävää työotetta sekä hyviä vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja. Varahenkilönä toimit lasten ja kasvattajien kanssa positiivisen pedagogiikan keinoin.Työssä edellytämme Espoon varhaiskasvatussuunnitelman mukaista työskentelyä.
Arvostamme positiivista asennetta uusien asioiden äärellä ja hyviä vuorovaikutustaitoja ja niiden kehittämistä.

Varhaiskasvatusyksikön johtaja Marita Nousiainen 050 369 4318 etunimi.sukunimi@espoo.fi Varhaiskasvatuksen opettaja Eveliina Alitalo 046 877 1581 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Kilonpuiston lastentalo
Osoite: Inkoonkuja 15 A 1, 02610 Espoo

Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu kunnallisista päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus haluaa olla kuntalaisten korkealle arvostama ja luotettava varhaiskasvatuksen asiantuntija. Toimintamme perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Tavoitteenamme on tarjota jokaiselle varhaiskasvatuksessa olevalle lapselle hänen kehitystään vastaavaa toimintaa yhdessä kavereiden kanssa ammattitaitoisen henkilökunnan ohjauksessa. Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan