Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, Viherlähteen alue, varahenkilö - Espoon kaupunki

Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, Viherlähteen alue, varahenkilö - Espoon kaupunki

Tehtävän kuvaus: Varhaiskasvatuksen kiertävän lastenhoitajan tehtävät Viherlähteen alueella.Haussa vakituisen kiertävän lastenhoitajan toimi Viherlähteen palvelualueella. Varahenkilön kotipesänä on Jupperin ja Hirsikallion päiväkodit. Työkenttänä on omien yksiköiden lisäksi koko Virhelähteen pienalue sekä tarvittaessa muu Leppävaara. Viherlähteen alue tunnetaan hyvistä retkeily ja ulkoilumaastoistaan. Tehtävässä työskennellään eri varhaiskasvatusyksiköissä. Varahenkilön tehtävänkuva on olla osa varhaiskasvatuksen henkilöstöä ja sijaistaa niissä tilanteissa, joissa ryhmien vakinaista henkilökuntaa on poissa. Tarjoamme sinulle vaihtelevan ja monipuolisen työn erilasisissa lapsiryhmissä sekä hyvän kollegiaalisen tuen. Työ antaa mahdollisuuden nähdä eri varhaiskasvatus yksiköitä. Kiertävälle varahenkilölle maksetaan 41,21e/kk erillistä lisää tehtävän luonteen vuoksi. Arvostamme lämminhenkistä sensitiivistä sekä positiivista työotetta, jossa lapset kohdataan yksilöllisesti ja kunnioittavasti. Työskentelemme lasten mielenkiinnon kohteista ja tarpeista käsin, arvoistamme vanhempien osallisuutta ja asiantuntijuutta. Yksiköissäsi on lämminhenkinen ja toiset huomioiva ilmapiiri, jossa arvostetaan jokaisen työntekijän osaamista ja asiantuntemusta. Työsuhde-etuuksina mm. työsuhdematkalippuetuuden, 100 ilmaista uintikertaa Espoo uimahalleissa vuodessa, sportti- ja kulttuuriedun, lukuisia harraste- ja liikuntaryhmiä ja taloudellista tukea kouluttautumiseen. Tervetuloa mukaan joukkoomme!
Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuusTehtävään soveltuva kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto, esim. lastenhoitaja, päivähoitaja ja lähihoitaja (lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma).
Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään joustavuutta ja hyviä vuorovaikutustaitoja.
Arvostamme sensitiivisyyttä ja kykyä sopeutua muuttuviin tilanteisiin.

Varhaiskasvatusyksikön johtaja Pia Torvikoski 046 877 1316 etunimi.sukunimi@espoo.fi 040 5157624

Jupperin päiväkoti
Osoite: Veinikatu 26, 02620 Espoo

Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu kunnallisista päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus haluaa olla kuntalaisten korkealle arvostama ja luotettava varhaiskasvatuksen asiantuntija. Toimintamme perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Tavoitteenamme on tarjota jokaiselle varhaiskasvatuksessa olevalle lapselle hänen kehitystään vastaavaa toimintaa yhdessä kavereiden kanssa ammattitaitoisen henkilökunnan ohjauksessa. Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan