Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja - Vaasan kaupunki

Vaasan kaupunki hakee lastenhoitajaa ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen Malmögårdens daghemiin ajalle 4.1.-31.5.2021.

Malmögårdens daghemiin avataan uusi ruotsinkielinen ryhmä. Malmögårdeniin kuuluu 3 eri taloa ja yhteinen piha-alue, joka houkuttelee leikkimään ja liikkumaan. Alueella toimii myös suomenkielisiä osastoja.

Varhaiskasvatuksessa lastenhoitaja vastaa lapsen oman ikätason kasvusta ja kehityksestä lain sekä varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti. Lisäksi lastenhoitaja osallistuu vastuullisena tiimijäsenenä turvallisen ja kehittävän leikki- ja oppimisympäristön luomiseen ja ylläpitämiseen sekä toimii tukena pedagogisessa työssä.

Kelpoisuusvaatimuksena on kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, terveys- ja sosiaalialan perustutkinto tai muu vastaava soveltuva tutkinto, jota on täydennetty riittävän laajoilla lasten hoidon, kasvatuksen ja opetuksen tutkinnonosilla (Varhaiskasvatuslaki 540/2018 § 28).

Kielitaitovaatimuksena on ruotsin kielen hyvä suullinen ja kirjallinen hallitseminen.

Edellytämme:
- hyviä tiimityöskentely- sekä vuorovaikutustaitoja
- hyvää ryhmän ohjaustaitoa
- kykyä tukea pedagogista toteuttamista perushoidossa

Arvostamme:
- joustavaa ja vastuullista työskentelytapaa
- avointa suhtautumista erilaisiin ja vaihteleviin tilanteisiin arjessa
- lapsen kunnioittamista ja kohtaamista ainutlaatuisena ihmisenä

Tarjoamme monipuolisen ja vaihtelevan työn.

Tehtäväkohtainen palkka on 2130,37
Koeaika on kaksi kuukautta.

Tehtävään valitun on ennen työn alkamista esitettävä lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote.

Haastattelut pidetään viikolla 51.
Haastatteluun kutsutut ottavat mukaansa alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset.

Lisätietoja

http://www.vaasa.fi

Tutustu työnantajaan

Päiväkodinjohtaja Monica Nyman puh. 040 357 7816

Varhaiskasvatus / Malmögårdens daghem
Osoite: Vaasa, 65100 Vaasa

Sivistystoimen ammattilaisemme kulkevat vaasalaisten lasten ja nuorten rinnalla päiväkodin portilta koulutien viimeiseen kevätjuhlaan saakka. Osaajiemme ansiosta Vaasassa on tarjolla laaja kattaus laadukkaita kulttuuri- ja kirjastopalveluita, liikunnan riemua ja oivalluksia opistoilla – niin nuorille kuin aikuisille.