Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan sijaisuus - Lappeenrannan kaupunki

Haemme Hovinpellon päiväkotiin varhaiskasvatuksen lastenhoitajan sijaista ajaksi 26.10.2020 - 4.6.2021. Sijaisuus on Nuijamaan Kangasvuokkojen ryhmässä.

Toivomme, että sinulla on kokemusta lastenhoitajan työstä. Pidämme tärkeänä lasten osallisuutta tukevaa, yhteisöllistä ja kehittävää työotetta sekä hyviä vuorovaikutustaitoja.

Kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät varhaiskasvatuslain 540/2018 mukaan. Myös valmistumassa olevat varhaiskasvatuksen lastenhoitajat voidaan ottaa huomioon.

Hakeminen ja hakuaika

Hakemukset tulee tehdä ensisijaisesti internetin kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi. Hakemuksiin tulee liittää kelpoisuuden osoittavat tutkintotodistukset skannattuna tai toimittaa niistä kirjalliset kopiot Asiakaspalvelukeskus Winkkiin, Villimiehenkatu 1, 53100 Lappeenranta. Kirjalliset hakemukset tulee toimittaa määräaikaan mennessä Asiakaspalvelukeskus Winkkiin.

Haastatteluun voidaan kutsua ja sijaisuuteen voi tulla valituksi vain hakija, joka on toimittanut hakemuksen vaadittuine liitteineen (kelpoisuuden osoittavat todistukset) hakuajan päättymiseen mennessä. Haastattelut pidetään viikolla 43.

Hakuaika päättyy 21.10.2020 klo 15.00.

Sijaisuus täytetään kolmen kuukauden koeajalla.

Ennen työsopimuksen tekemistä tehtävään valitun on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu hyväksyttävä rikostaustaote (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä, 504 / 2002) sekä alkuperäiset kelpoisuuden osoittavat tutkintotodistukset.

Lisätietoja

http://www.lappeenranta.fi

Tutustu työnantajaan

Hovinpellon päiväkodin johtaja vs. Sini Koskela, puh. 040 183 4433. Sähköposti etunimi.sukunimi@edu.lappeenranta.fi.

Hovinpellon päiväkoti
Osoite: Pihkalanjärventie 10, 54230 Nuijamaa

Lappeenrannan kaupungin organisaatiossa työskennellään ketterästi ja asiakaslähtöisesti yli hallinnollisten rajojen. Asiakokonaisuuksiin keskittyvät konsernihallinnon tiimit tuottavat palveluja toimialoille, joiden keskinäisellä yhteistyöllä edistetään asukkaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia ja seudullista elinvoimaisuutta.

Yhteistyö LUT-yliopiston ja elinkeinoelämän kanssa on keskeistä kaikilla toimialoilla varhaiskasvatuksesta yrityspalveluihin asti. Suomen ilmastopääkaupungissa suunnannäyttäjänä on kestävä kehitys. Kaupungin keveä ja joustava organisaatiorakenne on luotu tulevaisuuden kaupungille, joka on valmiina työskentelemään elinvoimaisena ja ketteränä maakuntakeskuksena 2030-luvulle yltävän strategiansa mukaisesti.

Kaupungin organisaatio jakautuu konsernipalveluihin, hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen toimialaan sekä elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimialaan. Kaupunkikonserniin kuuluu lisäksi yhtiöitä ja yhteisöjä. Kaikkiaan organisaatiossa työskentelee noin 2200 osaajaa.

Hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen toimiala

Hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen toimiala koostuu varhaiskasvatuksesta, perusopetuksesta, lukiokoulutuksesta, sekä nuorisotoiminnasta ja liikunta- ja kulttuuripalveluista.

Joukkoomme kuuluu 1700 osaajaa, jotka luovat perustaa lappeenrantalaiselle hyvinvoinnille, sivistykselle ja elinvoimalle. Arvojamme ovat oppiminen ja ihmisenä kasvaminen, yhdenvertaisuus, rohkeus, vastuullisuus ja yhteisöllisyys.

Nimilyhenteemme HySi kuvaa keskeistä toimintatapaamme eli kannustamista. Hyvä Sie!

Lappeenranta on savuton työpaikka.